Dotazník k tvorbe Koncepcie rozvoja športu a telesnej výchovy na roky 2024 - 2028 mesta Sereď

Mestský úrad     Oddelenie školstva, športu a kultúry, MsÚ Sereď    
Vážení občania, mesto Sereď pripravuje Koncepciu rozvoja športu a telesnej kultúry na roky 2024 – 2028. Obraciame sa na Vás s prosbou o vyplnenie dotazníka. Jeho cieľom je špecifikovať problémy mesta, analyzovať požiadavky občanov v oblasti športu a telesnej kultúry. Dotazník je anonymný. Získané údaje budú použité výlučne pre potreby vypracovania Koncepcie rozvoja športu a telesnej výchovy na území mesta Sereď. Dotazník je možné vyplniť elektronicky do 19.11.2023. 
 
Ďakujeme za Váš čas, ktorý venujete vyplneniu dotazníka. Vaše ďalšie podnety a pripomienky môžete zaslať na adresu: skolstvo.sport@sered.sk.
 
DOTAZNÍK VYPLNÍTE NA TOMTO MIESTE