Seredské novinky nájdete aj v archíve

Mestský úrad     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MsÚ Sereď    
Mesačník obyvateľov mesta Sereď vydáva Správa majetku mesta Sereď, spol. s r.o. a distribúciu zabezpečuje Slovenská pošta, a.s.

V prípade, ak noviny pravidelne nedostávate do svojej poštovej schránky (v prípade bytových domov s požiadavkou ukladania na vyhradenom mieste sú ukladané na toto miesto), svoje reklamácie s uvedením konkrétnej adresy nedoručenia môžete posielať na zuzana.slahuckova@sered.sk.

Distribuovaný formát tlačených Seredských noviniek vždy nájdete aj v archíve na webe mesta Sereď: https://www.sered.sk/s109_seredske-novinky-archiv
 
Najaktuálnejšie vydanie Seredských noviniek 7/2023 jedným klikom nájdete TU.