Poďakovanie mestu Sereď

Poďakovanie mestu Sereď

Občania a občianske združenia     Tím POMOCNÍČEK o.z.    
Občianske združenie POMOCNÍČEK v lete tohto roka obnovilo prevádzku Denného Centra POMOCNÍČEK na Legionárskej ulici. V priestoroch centra poskytujeme poldennú skupinovú starostlivosť o zdravotne znevýhodnené deti. V malom kolektíve vytvárame pre deti aktivity, ktoré im robia radosť rozvíjajú ich po mentálnej a motorickej stránke. Centrum máme vybavené množstvom špeciálnych pomôcok, hračiek či kreatívnych potrieb. Aj vďaka dotácii od mesta Sereď sme vybavenie centra mohli obohatiť o projektor hviezdnej oblohy, ktorý je neodmysliteľnou súčasťou snoezelen terapie. Zakúpili sme tiež aromadifuzér s kvalitnými esenciálnymi olejmi, ktoré sú nielen súčasťou aromaterapie, ale tiež dotvárajú príjemnú atmosféru počas celého dňa. Touto cestou mestu Sereď srdečne ďakujeme a podporu vedenia si veľmi vážime.
Poďakovanie mestu Sereď