Vystúpenie žiakov venované starým rodičom

Vystúpenie žiakov venované starým rodičom

Kultúra a divadlo     ZŠ J. Fándlyho    
Jesenné októbrové popoludnie premenili žiaci našej školy na vystúpenie pre starých a prastarých rodičov a rodinu. Pod vedením vedúcej folklórneho krúžku Mgr. Žanety Baudyšovej sa predstavili najmä žiaci prvého, tretieho a štvrtého ročníka. Vystúpenie sa nieslo v duchu slovenských tradícií, piesni, tanca a detských hier. Jednotlivé časti boli popretkávané básničkami a milými veršami pre našich starkých.
 
,,Teplá dlaň a sivé vlasy, dobré srdce lásku hlási“, tieto slová výstižne charakterizujú našich prarodičov. Detičky im vystupovali s láskou v srdci. S takou veľkou a obetavou láskou ako od nich dostávajú oni, ich vnúčatká.
 
V úvode dievčence z 10. oddelenia ŠKD pod vedením pani učiteľky Oľgy Haršányovej predstavili scénku ,,Na Ondreja“. Pokračovali detičky z folklórneho krúžku básničkami, spoločne si zaspievali aj krásne slovenské piesne napr. ,,Po nábreží koník beží“. Vystúpenie pokračovalo programom pod názvom:,, Poď sa so mnou hrať!, Na siláka“. Pásmo hier vystriedalo pásmo s názvom:,, Zatancujme si spolu“.
 
Tóny slovenských piesni sa niesli celou školou. Hudbu a búrlivý potlesk obecenstva bolo počuť až von. A padla aj nejedna slzička na oboch stranách.
Detičky zakončili predstavenie slovami:,, Preto v dnešný veľký deň, povedať chcem ďakujem“. A mali pripravené pre starkých aj vlastnoručne napečené mafinky. Sladké dobroty im s láskou, s pusou na líčko a veľkým objatím darovali.
Vystúpenie žiakov venované starým rodičomVystúpenie žiakov venované starým rodičomVystúpenie žiakov venované starým rodičomVystúpenie žiakov venované starým rodičomVystúpenie žiakov venované starým rodičomVystúpenie žiakov venované starým rodičomVystúpenie žiakov venované starým rodičomVystúpenie žiakov venované starým rodičomVystúpenie žiakov venované starým rodičomVystúpenie žiakov venované starým rodičomVystúpenie žiakov venované starým rodičomVystúpenie žiakov venované starým rodičomVystúpenie žiakov venované starým rodičomVystúpenie žiakov venované starým rodičom