Európsky týždeň boja proti drogám: prevencia začína v rodinách a v komunikácii, hovoria ľudia z praxe

Európsky týždeň boja proti drogám: prevencia začína v rodinách a v komunikácii, hovoria ľudia z praxe

Bezpečnosť     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MsÚ Sereď    
Každoročne pripadá Európsky týždeň boja proti drogám na tretí novembrový týždeň. V roku 2023 tento týždeň prebieha od 19. do 23. novembra. Jeho zámerom je zdôrazniť význam prevencie v boji proti zneužívaniu drog a zároveň zvýšenie povedomia o legálnych a nelegálnych drogách. Ako zvládame bojovať proti drogám v Seredi?
 
Prevencia a monitoring
Prevencii v Seredi sa okrem iných venuje Okresné riaditeľstvo policajného zboru Galanta prostredníctvom svojej preventistky. Aj v tomto roku zorganizovala viacero preventívnych aktivít na základných a stredných školách v okrese Galanta a aj priamo v Seredi. „Cieľom každej preventívnej prednášky, besedy či stretnutia je školákom primerane k veku vysvetliť dôsledky užívania omamných a psychotropných látok, nové trendy ich šírenia a konzumácie,“ vysvetlila Mária Linkešová, vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva policajného zboru Trnava. Školy majú na výber viacero tém, najčastejšie ide o tému Prevencia drogovej kriminality a Tresno – právnu zodpovednosť mladistvých. „O drogách s deťmi hovoríme aj v rámci projektu Bezpečne na internete, cez ktorý si drogy a omamné látky vedia rýchlo zadovážiť a tiež v rámci témy Obchodovania s ľuďmi. Policajná preventistka výber témy vopred konzultuje so školami. Pre deti má k dispozícii okrem brožúr a letákov aj drogový kufrík so vzorkovníkom omamných a psychotropných látok, dodala Linkešová.
 
Situáciu okolo drogovej činnosti v meste monitoruje Mestská polícia. Podľa nej sa užívatelia omamných látok premiestnili z centra mesta do okrajových častí mesta. „Vnímame, že v dnešnej dobe je v uliciach Serede už menej miestnych konzumentov omamných látok. Kedysi sme ich často stretávali v meste, hlavne v okolí Váhu, kde prespávali, stanovali a robili neporiadok okolo seba. Teraz sa existujúci konzumenti zdržiavajú hlavne v objekte Milexu, ale už v minimálnom počte,“ uviedol zástupca náčelníka MsP Peter Sokol.
 
Netvárme sa, že neexistujú 
V Seredi pôsobí aj akreditované združenie STORM, ktoré okrem poradenstva realizuje aj terénny program. Vo večerných hodinách poskytujú rôzne služby osobám užívajúcim omamné látky, čím eliminujú rôzne riziká, ktoré môžu mať užívatelia drog na svoje okolie. V kontaktnom centre ZÓNA, v budove polikliniky, dávajú ľuďom možnosť v čase od 9 do 14 hodiny komunikovať aj s inštitúciami a riešiť svoje životné až existenčné situácie. Ak človek z rôznych príčin začne experimentovať s drogami, ponúkajú dôležitú možnosť podpory, komunikujú a vedia správne nasmerovať.
V prípade potreby sa určite môže na nás ktokoľvek obrátiť na mobilnom telefónnom čísle 0915 908 814, alebo mailom na krokvpred@zdruzeniestorm.sk. Telefonicky, alebo cez SMS, prípadne mailom sa vieme dohodnúť na poradenskom rozhovore, ktorý môže v prípade záujmu absolvovať buď samotný experimentátor s drogami, alebo aj so sprievodom rodičov,“ objasnil Palo Vančo, koordinátor kontaktného centra ZÓNA v rámci združenia STORM v Seredi. 
„Vieme facilitovať rozhovor v rámci rodiny tak, aby prišlo k objasneniu situácie, odstráneniu stereotypmi podmienených pohľadov na tému na oboch stranách. U rodičov, aj u mladého experimentátora. Po takomto vyjasnení reálneho stavu vieme ďalej odporúčať následné služby, ktoré na Slovensku existujú. Vždy záleží od toho, čo konkrétne sa deje,“ pokračuje Vančo.
 
Dodáva, že užívanie drog má hlboký koreň v prežívaní, hlavne v detstve a že komunikácia je kľúčová. „V prípade, ak rodič zistí, že dieťa experimentuje s drogou, je potrebné snažiť sa ukľudniť, aj keď situácia je vážna a v kľude sa rozprávať. Hodne načúvať tomu, čo kto hovorí a snažiť sa porozumieť,“ vysvetlil Vančo. Dodal, že takýto rozhovor býva väčšinou prvým krokom k prehodnoteniu životného štýlu a nastavenia v rodine. Vančo na záver upozorňuje verejnosť, aby nad užívateľmi drog nelámali palicu a aby sme sa netvárili, že neexistujú. „Postavíme sa tak do role pokrytcov s láskavým slovníkom, zabrzdených v zlobe prameniacej z nepochopenia a odsúdenia javu, ktorý len málo poznáme,“ uzavrel Vančo.
 
Zaostrené na mladých
Na mestskom úrade v Seredi vznikla nová pozícia, koordinátor pre prácu s mládežou. Aj prostredníctvom tohto zamestnanca chce byť mesto v užšom kontakte s mladými a v prípade, že to budú potrebovať, ich správne nasmeruje. Prácu koordinátora mohli počas Športových štvrtkov sledovať Seredčania v teréne. 
„Vieme, že aj Sereď je, okrem iných miest, známa drogami a aj rôznymi druhmi kriminality. Koordinátori pre prácu s mládežou aj v iných samosprávach dávajú svojim aktívnym záujmom možnosť mladým sa rozhodnúť pre pozitívnu cestu. Nie je tajomstvo, že mnoho zlých návykov si nesieme možno aj z vlastných rodín. Ak niečo nefunguje, mladí sa obracajú na ulicu, k nečinnosti, či k činnostiam, ktoré ich môžu zviesť k drogám a ku kriminalite. Ak však budú vedieť, že majú možnosť zadarmo získať aj iné, lepšie možnosti, tak je šanca, že mladých stihneme podchytiť v ich kritickom období. Stihneme ich pozitívne sformovať skôr, ako by nás predbehla ulica,“ povedal Marek Čulaga.
Je v živej komunikácii s najväčšími združeniami, ktoré v Seredi fungujú. „Je to komunita Eden, seredskí skauti a KC Priestor. Vo všetkých týchto oz fungujem a viem, ako sa dajú formovať osobnosti dospievajúcich. V Seredi sú k tomu skutočne vynikajúce možnosti a kvalitní ľudia. Viem teda poradiť, ak sa ma spýtajú. Som na úrade akási spojka pre mladých,“ uzavrel Marek Čulaga.
Európsky týždeň boja proti drogám: prevencia začína v rodinách a v komunikácii, hovoria ľudia z praxeEurópsky týždeň boja proti drogám: prevencia začína v rodinách a v komunikácii, hovoria ľudia z praxeEurópsky týždeň boja proti drogám: prevencia začína v rodinách a v komunikácii, hovoria ľudia z praxe