Pietna spomienka na zosnulých vojakov z povolania

Pietna spomienka na zosnulých vojakov z povolania

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
 
Ak nás navždy opustia naši blízki a priatelia, pamiatka na nich zostáva navždy živá v našich srdciach. Prejavom úcty voči zosnulým vojakom z povolania býva každoročne pietne stretnutie členov Zväzu vojakov SR - klub Sereď. 
 
S myšlienkou pravidelne organizovať toto spomienkové podujatia prišiel v roku 2018 predseda klubu pplk. v.v. Ondrej Urban a ide o zachovanie pamiatky na tých, ktorí už odišli na večnosť. Tento rok sa stretnutie konalo za krásneho jesenného počasia v sobotu 4. novembra na mestskom cintoríne v Seredi. Na úvod zaznela hymna Slovenskej republiky a príhovor predsedu klubu Ondreja Urbana. Následne krátku modlitbu predniesol duchovný Peter Dzijak, riaditeľ Kancelárie Ordinariátu OS a OZ SR v Bratislave na MOSR. Vyjadril v nej vieru a prosbu za duše zosnulých.
 
Rada klubu ZV SR Sereď pred časom vypracovala zoznam zosnulých bývalých vojakov z povolania aj civilných zamestnancov, ktorí pracovali v seredských kasárňach. Momentálne obsahuje 116 mien, z ktorých priamo na seredskom cintoríne našlo večné odpočinutie približne 47 z nich.  Členovia klubu, priatelia a rodinní príslušníci sa spoločne vybrali k ich hrobom, ktoré duchovný požehnal. Pri každom z nich zapálili kahanec, vzdali zosnulým vojenskú poctu a v tichosti si na nich zaspomínali. Ide o prejav priateľstva, ktorý spája vojakov ozbrojených síl aj po ich odchode na večnosť a krásne gesto neutíchajúcich spomienok na nich.
Pietna spomienka na zosnulých vojakov z povolaniaPietna spomienka na zosnulých vojakov z povolaniaPietna spomienka na zosnulých vojakov z povolaniaPietna spomienka na zosnulých vojakov z povolaniaPietna spomienka na zosnulých vojakov z povolaniaPietna spomienka na zosnulých vojakov z povolaniaPietna spomienka na zosnulých vojakov z povolaniaPietna spomienka na zosnulých vojakov z povolaniaPietna spomienka na zosnulých vojakov z povolaniaPietna spomienka na zosnulých vojakov z povolaniaPietna spomienka na zosnulých vojakov z povolaniaPietna spomienka na zosnulých vojakov z povolaniaPietna spomienka na zosnulých vojakov z povolaniaPietna spomienka na zosnulých vojakov z povolaniaPietna spomienka na zosnulých vojakov z povolaniaPietna spomienka na zosnulých vojakov z povolaniaPietna spomienka na zosnulých vojakov z povolaniaPietna spomienka na zosnulých vojakov z povolaniaPietna spomienka na zosnulých vojakov z povolaniaPietna spomienka na zosnulých vojakov z povolaniaPietna spomienka na zosnulých vojakov z povolaniaPietna spomienka na zosnulých vojakov z povolaniaPietna spomienka na zosnulých vojakov z povolaniaPietna spomienka na zosnulých vojakov z povolaniaPietna spomienka na zosnulých vojakov z povolaniaPietna spomienka na zosnulých vojakov z povolaniaPietna spomienka na zosnulých vojakov z povolaniaPietna spomienka na zosnulých vojakov z povolaniaPietna spomienka na zosnulých vojakov z povolaniaPietna spomienka na zosnulých vojakov z povolaniaPietna spomienka na zosnulých vojakov z povolaniaPietna spomienka na zosnulých vojakov z povolaniaPietna spomienka na zosnulých vojakov z povolaniaPietna spomienka na zosnulých vojakov z povolaniaPietna spomienka na zosnulých vojakov z povolaniaPietna spomienka na zosnulých vojakov z povolaniaPietna spomienka na zosnulých vojakov z povolaniaPietna spomienka na zosnulých vojakov z povolaniaPietna spomienka na zosnulých vojakov z povolaniaPietna spomienka na zosnulých vojakov z povolaniaPietna spomienka na zosnulých vojakov z povolaniaPietna spomienka na zosnulých vojakov z povolaniaPietna spomienka na zosnulých vojakov z povolaniaPietna spomienka na zosnulých vojakov z povolaniaPietna spomienka na zosnulých vojakov z povolaniaPietna spomienka na zosnulých vojakov z povolaniaPietna spomienka na zosnulých vojakov z povolaniaPietna spomienka na zosnulých vojakov z povolania