ROZHOVOR s trénerom atletiky Miroslavom Hlúbikom, bývalým reprezentantom SR v atletike, zakladateľom ATLETICKÉHO KLUBU VÁH

ROZHOVOR s trénerom atletiky Miroslavom Hlúbikom, bývalým reprezentantom SR v atletike, zakladateľom ATLETICKÉHO KLUBU VÁH

Šport     Iveta Tóthová    
 
Hoci Atletický klub Váh klub vznikol pred niekoľkými mesiacmi, vždy môžeme hovoriť, že ide o novinku. Založil ho tréner atletiky Miroslav Hlúbik, bývalý reprezentant SR v atletike. Sám s atletikou začal pomerne neskoro, až v 14-tich rokoch, po krátkych skúsenostiach s džudom, či floorbalom. Pohyb mu bol ale vždy blízky. Ako sa k atletike dostal vysvetľuje: „Raz nás telocvikár zobral na atletické preteky do haly Elán, a keď som v rámci medzitriednej súťaže prešprintoval aj o tri roky starších študentov, moja voľba venovať sa atletike bola odvtedy jasná.“ Jeho najsilnejšia disciplína bola 400 m, ale rád  behával aj polovičnú trať (200 m). „Za najväčší úspech v rámci individuálnych disciplín považujem titul juniorského majstra SR na 400 m vonku aj v hale, tiež 2. miesto (hala), či 3. miesto na Majstrovstvách SR dospelých na 400 m. Ako člen štafety na 4x400 m som reprezentoval Slovensko na Majstrovstvách Európy družstiev a ako člen štafety klubu AK Slávia UK Bratislava viackrát vyhral Majstrovstvá SR od kategórie žiakov až po dospelých,“ vymenoval svoje úspechy Miroslav Hlúbik.
 
Atletika pre neho znamená celoživotnú vášeň, pretože aj vďaka nej mal možnosť spoznať a rozvíjať sám seba, budovať priateľstvá so športovcami z klubu, či z celého Slovenska a aj naplno využiť svoj športový talent a potenciál. Vzorom mu počas mládežníckeho veku boli najmä starší šprintéri popri ktorých vyrastal ako napr. Vlado Šimík, zo zahraničných najmä štyristovkár olympijský víťaz Jeremy Wariner, či majster sveta Tyson Gay.
 
Pred samotným rozhovorom nám Miroslav Hlúbik prezradil niečo zo súkromia: „Momentálne pracujem ako konzultant, obchodný zástupca a školiteľ stavebného softvéru v slovenskej IT firme. Moje koníčky sú veľmi spojené s pohybom, či už priamo - šport akéhokoľvek druhu (turistika, beh, lyžovanie, plávanie), alebo aj výlety - cestovanie s rodinou/priateľmi po rôznych kútoch Slovenska, či sveta.“
 
ROZHOVOR:
 
Kedy bol atletický klub Váh založený?
 
Samotnému založeniu klubu predchádzalo založenie občianskeho združenia ATLETIKA SEREĎ, o.z.  Atletický klub Váh Sereď bol založený 12.4.2023, kedy ho oficiálne schválil a potvrdil Výkonný výbor Slovenského atletického zväzu na svojom pravidelnom zasadnutí.
 
Aký bol hlavný impulz alebo dôvod založenia nového atletického klubu?
 
Dôvodov založiť atletický klub v Seredi bolo viacero, v prvom rade snaha ponúknuť deťom, mládeži, ale aj dospelým svoje skúsenosti z atletickej kariéry, zastrešiť rozvoj a budovanie komunity „kráľovnej športu“ a tiež fakt, že v tomto období v Seredi žiaden atletický klub neexistoval. Pozitívnym impulzom bolo aj vybudovanie atletických štadiónov v meste.
 
Kto je cieľovou skupinou pre členstvo v klube VÁH a ako môžu záujemcovia kontaktovať klub?
 
Bol by som rád, aby Atletický klub Váh Sereď raz zastrešoval všetky vekové kategórie. Od detí školského veku až po dospelých v zrelom veku, ktorí radi športujú. Prioritné zameranie však bude na deti a mladých zo Serede a priľahlých obcí. Pre deti (6 – 10 r.) otvárame v septembri atletický krúžok. Prihlášky budú už čoskoro dostupné na našom webe www.atletikasered.sk. Mládežnícka skupina (11 – 16 r.) už trénuje od apríla. Každý pondelok je možné prísť sa pozrieť na náš tréning, vyskúšať si a pridať sa k nám.
 
Koľko trénerov sa členom venuje?
 
Nakoľko AK Váh Sereď existuje zatiaľ veľmi krátko, všetky organizačné aj trénerské povinnosti spravujem sám. V niektorých veciach sa rád poradím s bratom, ktorý bol tiež reprezentant SR a bol aj pri založení OZ. Bol by som však nesmierne rád, keby sa postupne aj trénerský tím rozrastal a aj touto formou pozývam budúcich trénerov, či priaznivcov atletiky do spolupráce.
 
Kde a v akých dňoch /čase prebiehajú tréningy?
 
Tréningy prebiehajú 2x resp. 3x do týždňa, podľa veku. V pondelok, stredu a piatok poobede. Atletický krúžok detí bude začínať plynulo po vyučovaní v areáli ZŠ J. A. Komenského s preferovaným miestom – vonku na atletickej dráhe, v prípade zlého počasia v telocvični. Mládežnícka skupina trénuje neskôr poobede v areáli ZŠ J. Fándlyho tiež vonku na atletickej dráhe, v prípade zlého počasia v telocvični.
 
Aké disciplíny atletiky v rámci klubu podporujete a rozvíjate?
 
Od založenia atletického klubu som mal predstavu o všestrannom rozvoji detí a mladých. Aj preto som veľmi rád, že vďaka spolupráci so základnými školami a grantu mesta Sereď vieme okrem čisto bežeckých disciplín rozvíjať aj hody (raketkou, diskom, oštepom), vrhy (guľou), či trénovať prekážkové a štafetové behy. A to je aj zámerom, rozvíjať pestrosť disciplín, samozrejme so zohľadnením talentu a individuality mladého športovca a športovkyne.
 
Aká je vízia klubu VÁH pre budúcnosť resp. čo ste si stanovili za ciele?
 
Hlavným poslaním atletického klubu Váh Sereď je rozširovať športovú komunitu v meste a viesť k pohybu a zdravému životnému štýlu. Prezentovať atletiku ako šport, z ktorého si každý vie nájsť „svoju“ disciplínu. Nakoľko osobne disponujem dlhoročnými skúsenosťami z každodenného tréningového procesu, určite chceme ponúknuť kvalitné športové vedenie deťom a mládeži, ale aj dospelým, kde prioritou je mať radosť z pohybu, rozvíjať a zlepšovať svoje fyzické a psychické schopnosti.
 
Ako sa klub VÁH plánuje zapájať do miestneho športového a spoločenského života?
 
Ďakujem za túto otázku, lebo dokonale vystihuje ciele a zámery klubu. Okrem plánovanej spolupráce pri organizácii Seredského behu, budeme veľmi radi komunikovať s miestnymi školami, ale aj ostatnými klubmi v rámci mesta, aby sme podporili pohyb, zdravý životný štýl a rozvoj športového talentu v Seredi a okolí. Veľmi rád prídem podporiť takisto školami organizované miestne školské olympiády.
 
Popíšte prosím, ako vyzerá taký tréning vo vašom klube?
 
O pár riadkov vyššie som popisoval, že rozvíjame mnohé atletické disciplíny. Základom všetkého v atletike (špecificky u detí a mladých) je rýchlosť. Preto by rýchlostný tréning mohol vyzerať tak, že na úvod si dáme dve kolá (500m) rozklus, následne pokračujeme rozcvičkou, rozšvihaním, bežeckou abecedou a rovinkami. Potom sa prezujeme do tretier, čo sú špeciálne ľahké bežecké topánky s hrotmi, a pokračujeme hlavnou časťou tréningu. Začneme frekvenčným 10 metrovým akceleračným výbehom, nadväzovať môžeme štartami z blokov na povel a napokon s dostatočnými pauzami odbeháme napr. 2x50 a 2x60 metrov vo vysokej intenzite. Zavŕšiť tréning môžeme pár odhodmi vortexovou raketkou a doklusom. Strečing ako neoddeliteľnú súčasť tréningu vykonáme podľa času buď na tréningu alebo individuálne – večer.
 
Spolupracujete s miestnymi školami a mládežou, aby ste podporili záujem o atletiku od útleho veku?
 
Rád by som povedal, že áno, ale ešte sme tu veľmi krátko. Ten zámer spolupracovať je tu však od začiatku. Od úplného začiatku sme v kontakte s riaditeľkami škôl a jedným z prvých výsledkov je aj otvorenie atletického krúžku pre deti vo veku 6 – 10 rokov.
 
Sú v pláne klubu VÁH nejaké spolupráce s inými športovými organizáciami?
 
Určite áno, už teraz možno vidieť prvky spolupráce vďaka skvelej práci p. Gombárikovej, ktorá pred niekoľkými rokmi rozbehla Detskú atletiku v rámci Pohybka Sereď, pretože dvaja jej bývalí zverenci teraz trénujú v mládežníckej skupine. Verím, že prirodzenými partnermi budú aj športové kluby mesta Sereď, ktoré napriek prirodzenej rivalite v boji o členov budú uvažovať aj nad typológiou športovca. V záujme rozvoja svojich trénerských schopností aj zlepšenia tréningových plánov určite využijem kontakty nadobudnuté počas kariéry, aby sme spolu s ostatnými trénermi (z iných atletických klubov) spolu zdieľali skúsenosti s vedením mladých atlétov.
 
Plánujete aj sami organizovať atletické podujatia alebo súťaže?
 
Atletické podujatia a súťaže v Seredi budú prirodzeným vyústením záujmu detí, mladých a ich rodičov, ale aj trénerov, učiteľov a verejnosti o atletiku. Myslím si, že v strednodobom horizonte je to reálna predstava, je za tým však veľmi veľa práce. Už dnes však základné školy organizujú atletické olympiády, čo je dobrý základ, na ktorom sa dá stavať.
 
Máte v pláne zapájať sa do súťaží na regionálnej alebo národnej úrovni?
 
Už v máji sme sa stihli zúčastniť Mládežníckeho mítingu v Piešťanoch, v auguste zase v Trnave. Momentálne nás opäť čakajú preteky v Trnave a v hľadáčiku máme aj Majstrovstvá Slovenska žiakov a žiačok v septembri v Dubnici nad Váhom, kde budeme hrdo reprezentovať klub a mesto.
 
Môžete nám poskytnúť nejaký príklad úspechu z činnosti klubu VÁH od jeho založenia?
 
Úsmev a radosť detí a mladých (ale aj trénera) z dobrých tréningov, zvládnutých pretekov, osobných rekordov mladých atlétov :) nadšený som bol aj zo spolupráce pri organizovaní športového štvrtku v auguste. Ak ste mysleli športové úspechy, tak tie prídu postupne. Prof. Čillík na svojich prednáškach hovorí, a ja sa s ním plne stotožňujem, že deti sú všade šikovné, len sa im treba venovať, treba ich správne viesť a výsledky sa ukážu samé. Z môjho pohľadu bude vždy prvoradé, aby si deti a mladí vybudovali vzťah k športu, k pohybu a celoživotne ho rozvíjali. Vrcholové výkony patria najmä tým, ktorí radi súťažia a chcú sa neustále zlepšovať a posúvať sa vpred. Tým budeme venovať o to intenzívnejšie, ak budú chcieť.
 
Má atletický klub VÁH podporu zo strany samosprávy?
 
Mestu Sereď sme veľmi vďační za podporu hneď začiatku - od vzniku klubu. Všetky finančné prostriedky z grantu boli využité na tréningové pomôcky a náčinie, či klubové dresy. Veľkou pomocou je aj existujúce zázemie ZŠ J. Fándlyho a ZŠ J. A. Komenského. Pre neustále napredovanie atletiky v Seredi však bude potrebná určite aj ďalšia podpora. Od dokreslenia čiar na bežecké, prekážkové a štafetové disciplíny na štadiónoch, cez angažovanie, zaškolenie a zaplatenie trénerov, rozhodcov až po ochotu detí, mladých, rodičov, obyvateľov Serede a okolia, dobrovoľníkov zapojiť sa do atletického diania vo forme či už priamej účasti na tréningoch, miestnych súťažiach, tréningových kempoch alebo nepriamo cez povzbudzovanie, spätnú väzbu, finančnú podporu, či inú formu pomoci.
 
Aké slová by ste chceli odkázať ľuďom, ktorí by sa mohli zaujímať o členstvo v klube VÁH, ale zatiaľ majú pochybnosti?
 
V prvom rade veľmi rád privítam mladých a deti v rámci už existujúcich tréningových skupín. Koho len trošku zaujíma, čo to tá atletika vlastne je, nech sa spokojne príde pozrieť na jeden z tréningov, príp. porozprávať. Aj všetkých ostatných priaznivcov atletiky, bežcov pozývam k nám do klubu, aby sme pokračovali v budovaní športovej komunity v Seredi a aj na podujatiach po celom Slovensku hrdo reprezentovali naše mesto.
 
„Projekt je realizovaný s finančnou podporou mesta Sereď”
ROZHOVOR s trénerom atletiky Miroslavom Hlúbikom, bývalým reprezentantom SR v atletike, zakladateľom ATlLETICKÉHO KLUBU VÁH