Program Denného centra pre seniorov na november a december

Program Denného centra pre seniorov na november a december

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
 
Máme pred sebou posledné dva mesiace v tomto roku. Denné centrum pre seniorov na Jesenského ulicu pripravil na november a december program, z ktorého si vyberie každý to, čo ho najviac baví a zaujíma.
 
7.11. Návšteva divadelného predstavenia „PRAVDA" v DK Sered'
 
9.11. Zdravotná prednáška, meranie krvného tlaku, cukru v krvi a cholesterolu
 
15.11. Zájazd na kúpanie do Pol'ného Kesova
 
16.11. Literárne popoludnie so spisovatel'om
 
21.11. Návšteva divadelného predstavenia „DETI DOBY" v DK Sered'
 
24.11. Návšteva koncertu Duo Jamaha" v DK Sered'
 
26.11. Katarínska veselica so súťažou v pečení
 
5.12. Stretnutie s Mikulášom - spoločenské posedenie
 
7.12. Zájazd na Vianočné trhy a muzikál „BONVIVÁN" na Novej scéne v Bratislave
 
16.12. Vianočný stolnotenisový turnaj o majstra DC seniorov
 
21.12. Vianočný večierok pri punči a medovníkoch
Program Denného centra pre seniorov na november a december