Bežné opravy komunikácií: Poštová, Krásna či Fándlyho sú hotové

Bežné opravy komunikácií: Poštová, Krásna či Fándlyho sú hotové

Mestský úrad     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MsÚ Sereď    
Mesto každoročne investuje svoje zdroje do väčších i menších projektov. K tým menším patria bežné opravy miestnych komunikácií. Teda tých, ktorých správcom je práve mesto Sereď.
 
Používaním sa cesty opotrebúvajú, vznikajú výtlky, prepadliny a technický stav vozoviek sa zhoršuje aj poveternostnými vplyvmi. „V priebehu roka monitorujeme stav ciest a chodníkov, o mnohých výtlkoch, či nových prepadoch nás informujú aj samotní obyvatelia, za čo im ďakujeme. Aktuálne máme na konte čerstvé realizácie opráv na parkoviskách Fándlyho, Čepeňská, Krásna, na D. Štúra sme opravili chodník a odvodnili parkovisko a na viacerých miestach sme opravili komunikácie Ľ. Podjavorinskej a Hornočepeňskej,“ vymenoval hotové práce Marián Šišo zo seredskej radnice.
 
Bežné opravy v Seredi tento rok realizuje vysúťažená spoločnosť LUKYSTAV s.r.o. „Tieto opravy stoja mestskú kasu vyše 84-tisíc eur, s podobným rozpočtom sa pracovalo aj v uplynulom roku,“ uzavrel Marián Šišo. Okrem mesta Sereď spravuje niektoré komunikácie na našom území aj Trnavský samosprávny kraj a Slovenská správa ciest.
 
foto: MsÚ
Bežné opravy komunikácií: Poštová, Krásna či Fándlyho sú hotovéBežné opravy komunikácií: Poštová, Krásna či Fándlyho sú hotovéBežné opravy komunikácií: Poštová, Krásna či Fándlyho sú hotovéBežné opravy komunikácií: Poštová, Krásna či Fándlyho sú hotovéBežné opravy komunikácií: Poštová, Krásna či Fándlyho sú hotovéBežné opravy komunikácií: Poštová, Krásna či Fándlyho sú hotovéBežné opravy komunikácií: Poštová, Krásna či Fándlyho sú hotovéBežné opravy komunikácií: Poštová, Krásna či Fándlyho sú hotovéBežné opravy komunikácií: Poštová, Krásna či Fándlyho sú hotovéBežné opravy komunikácií: Poštová, Krásna či Fándlyho sú hotové