TTSK: Piaty ročník Participatívneho rozpočtu Trnavskej župy je spustený. O projektoch bude rozhodovať aj verejnosť

TTSK: Piaty ročník Participatívneho rozpočtu Trnavskej župy je spustený. O projektoch bude rozhodovať aj verejnosť

Samospráva a štátna správa     TTSK, odbor komunikácie    
Trnavský samosprávny kraj otvoril piaty ročník župného participatívneho rozpočtu s názvom Tvoríme kraj. Zameraný je na podporu občianskeho aktivizmu obyvateľov kraja a realizáciu občianskych a komunitných projektov s cieľom zapojenia verejnosti do rozhodovacích procesov samosprávneho kraja. Na tento účel župa z rozpočtu vyčlenila sumu 100-tisíc eur, a záujemcovia môžu projekty predkladať do 31. novembra 2023 prostredníctvom www.tvorimekraj.sk
 
„Deklarovali sme, že v rámci župných kompetencií a možností vynaložíme maximálne úsilie a budeme aj naďalej podporovať občiansku spoločnosť a napomáhať jej rozvoju. Významným nástrojom je aj systém dotácií a grantov, ktorý napomáha napĺňať rozvojový potenciál kraja. V roku 2019 sme prvykrát spustili participatívny rozpočet a za štyri ročníky sme doň dokopy investovali jeden milión eur. Aj napriek nepriaznivej ekonomickej situácií budeme v Participatívnom rozpočte Trnavskej župy s názvom Tvoríme kraj pokračovať, a v tomto ročníku medzi projekty prerozdelíme sumu 100-tisíc eur.  Podstatou je, že do rozhodovacieho procesu bude zapojená verejnosť, ako aj verejné deliberatívne fórum, “ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.
Výška podpory jedného projektu v rámci participatívneho rozpočtu je maximálne 4.000 eur, a objem finančných prostriedkov bude prerozdeľovaný podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom v jednotlivých okresoch kraja. V poslednom, štvrtom ročníku, bolo úspešne zrealizovaných 53 občianskych a komunitných projektov naprieč celým krajom.
 
Vďaka finančnej podpore zo župy bol zrealizovaný aj projekt občianskeho združenia Endy Gbely v okrese Skalica. V rámci ich projektu "Spolu tvoríme komunitnú kultúru" pripravilo združenie sériu premietaní filmov rôznych žánrov, pričom organizáciu zastrešili dobrovoľníci a aktivisti. Podporu verejnosti v štvrtok ročníku participatívneho rozpočtu získal aj projekt občianskeho združenia Čas pre rodinu - Hlohovec a okolie s názvom „Nočné tvory v Hlohovci“. V rámci projektu predstavili zaujímavé nočné živočíchy, ktoré obývajú mesto, a zároveň organizujú aj nočné pozorovanie hmyzu, kolónie netopierov či ďalšie aktivity. Dotáciu získalo aj občianske združenie SERMO POPULA z okresu Dunajská Streda, ktoré zorganizovalo festival s názvom Stodola fest.
 
„Aj tentokrát budú súčasťou procesu verejné stretnutia so záujemcami o finančnú podporu z participatívneho rozpočtu. Pozostávať budú z troch kôl, pričom s prvým  začíname už siedmeho novembra, a predkladateľov na ňom oboznámime s informáciami o rozpočte. Druhé stretnutie bude zamerané na facilitáciu projektov, čo znamená, že zjednodušíme komunikáciu v skupine alebo komunite, a vďaka čomu sa budú zapojení vedieť lepšie dohodnúť, rozhodovať aj plánovať. Posledné stretnutie bude pozostávať z prezentácie konkrétnych  návrhov a hlasovania deliberatívneho fóra. Novinkou tohto ročníka je hlasovanie predkladateľov projektov, ktorí budú hodnotiť projekty ostatných záujemcov o finančnú podporu,“ uviedol koordinátor rozpočtu Jakub Sejna.
 
Aj v tomto roku budú prebiehať verejné stretnutia, tentokrát v 10 mestách a obciach kraja, so začiatkom vždy o 18.-tej hodine.
 
7.11.2023, SOŠ rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským, Dunajská Streda
8.11.2023, Fórum inštitút pre výskum menšín, Šamorín
9.11.2023, Obecný úrad, Dolná Krupá
10.11.2023, Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Trnava
14.11.2023, SOŠ obchodu a služieb, Galanta
15.11.2023, Gymnázium Vojtecha Mihálika, Sereď
16.11.2023, Elektrárňa Piešťany, Piešťany
20.11.2023, OZ Samaria, Hlohovec
21.11.2023, Klubovňa mestskej knižnice, Leopoldov
22.11.2023, SOŠ podnikania v remeslách a službách - internát, Senica
 
Hlasovanie verejnosti bude prebiehať od 2. februára do 18. februára 2023. Výzva spolu so zásadami Participatívneho rozpočtu Trnavskej župy je zverejnená na webovej stránke. Záujemcovia na nej nájdu potrebné elektronické dokumenty na prihlásenie projektov, ako aj aktuálne informácie o prebiehajúcom ročníku.
TTSK: Piaty ročník Participatívneho rozpočtu Trnavskej župy je spustený. O projektoch bude rozhodovať aj verejnosť