FARSKÁ CHARITA SEREĎ - poďakovanie

FARSKÁ CHARITA SEREĎ - poďakovanie

Občania a občianske združenia     Dobrovoľníci FCH Sereď    
Charita (z latinského výrazu caritas = zľutovanie, zmilovanie, praktická láska k blížnemu,...) už po 6. rok napĺňa  svojím  poslaním  cca 16 dobrovoľníkov v našom meste , ktorých spája ochota  pomôcť človeku, ktorý si nevie pomôcť sám. Svoju pomoc ponúkajú nielen ľuďom bez domova, ale i sociálne slabým rodinám,  deťom, starým ľuďom, osamelým, chorým,  všetkým núdznym.
 
Veľmi často ide  o materiálnu pomoc a materiálne dary, ktoré získavame od našich sponzorov, darcov, z organizovaných zbierok. Tohtoročné najsilnejšie zbierky boli určite zbierka školských pomôcok, zbierka teplých ponožiek, rukavíc, teplého spodného oblečenia... Vo väčšine prípadov vlastne len prerozdeľujeme to, čo získavame.
 
Bez vás všetkých, by sme nemohli pomáhať!
 
Pri bilancovaní roka 2023, ktorý sa už chýli ku svojmu koncu, preciťujeme veľkú vďačnosť aj za  tohtoročné silné momenty:
 
- Za manželov Ranincových z reštaurácie Perlovka, ktorí nám sponzorsky pomáhali zabezbečovať podávanie teplej polievky počas zimného obdobia pre ľudí bez domova
- za p. Martina Káčera  z reštaurácie DaVinci a jeho priateľom, ktorí zachránili Vianoce núdznej rodine
- za našich spolupracovníkov z Nadácie Pontis, ktorí pre nás dvakrát do roka organizujú pravidelné zbierky
- našich priateľov z komunity Cenacolo, ktorí sa vždy, keď majú cestu cez naše mesto u nás zastavia a štedro sa podelia so svojimi darmi
- za úspešný projekt cez KBS Slovensko, vďaka ktorému sme získali financie na zvládnutie náročnej situácie ukrajinských odídencov v našom meste a ich adaptovanie medzi nami
- za pani Noriku a jej MEGA zbierku školských pomôcok
- za d.o. Róberta Ťapušíka, ktorý pre nás každý rok pripraví veľké „zbierkové“ prekvapenie
- spoločnosti AMAZON za darované zdravotné pomôcky, ktoré okamžite našli svojich užívateľov
- za Trnavskú arcidiecéznu charitu a celú širokú rodinu „chariťákov“, ktorí nás nielen metodicky usmerňujú,  ale aj podporujú materiálne
- za skautských dobrovoľníkov i mnohých mladých, ktorí pre nás počas niekoľkých dní v predajniach TESCO získavali potraviny
- za všetkých neúnavných a vytrvalých darcov počas každomesačných prvopiatkových zbierok trvanlivých potravín a za všetkých vás, ktorí nás podporujete aj finančnými darmi
 
Ďakujeme i všetkým vám, ktorí sa u nás kedykoľvek zastavíte, aby ste sa podelili so svojimi darmi, či upozornili na potreby ľudí, žijúcich medzi nami, zdieľate naše výzvy, povzbudzujete nás.
 
Nemalé poďakovanie patrí aj MESTU  SEREĎ za vzájomnú spoluprácu pri pomoci núdznym , no predovšetkým za finančnú dotáciu, pomocou ktorej sme schopní si platiť nájom i energie v prenajatých priestoroch!
 
foto: autor
FARSKÁ CHARITA SEREĎ - poďakovanieFARSKÁ CHARITA SEREĎ - poďakovanieFARSKÁ CHARITA SEREĎ - poďakovanieFARSKÁ CHARITA SEREĎ - poďakovanieFARSKÁ CHARITA SEREĎ - poďakovanieFARSKÁ CHARITA SEREĎ - poďakovanieFARSKÁ CHARITA SEREĎ - poďakovanieFARSKÁ CHARITA SEREĎ - poďakovanieFARSKÁ CHARITA SEREĎ - poďakovanieFARSKÁ CHARITA SEREĎ - poďakovanie