V týchto dňoch spomíname na našich blízkych zosnulých

V týchto dňoch spomíname na našich blízkych zosnulých

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
Na Slovensku si 1. novembra pripomíname Sviatok všetkých svätých a o deň neskôr Pamiatku zosnulých. Je to obdobie, kedy sa naša myseľ častejšie ako inokedy, upriamuje na našich drahých zosnulých.
 
Tento sviatok sa slávi od roku 837, kedy pápež Gregor IV. vyhlásil 1. november za sviatok Všetkých svätých a neskôr v 10. – 11. storočí sa z toho vyvinula aj Pamiatka zosnulých - Dušičky, ktorá pripadá na 2. novembra. Sviatok Všetkých svätých je od roku 1994 na základe rozhodnutia NR SR dňom pracovného pokoja.
 
Počas týchto dní tisíce ľudí navštevuje cintoríny, aby položili na hroby kvety, zapálili sviečky, tíško postáli a s úctou spomínali. Aj seredský cintorín rozkvitol pod záplavov kvetov. Stovky ľudí sem každoročne prichádza z celého Slovenska, aby postáli nad miestom posledného odpočinku svojich blízkych. Hoci už nie sú medzi nami a chýba nám ich dotyk, hlas či vôňa,  v našich srdciach majú navždy svoje miesto.
 
 
 
 
V týchto dňoch spomíname na našich blízkych zosnulýchV týchto dňoch spomíname na našich blízkych zosnulýchV týchto dňoch spomíname na našich blízkych zosnulýchV týchto dňoch spomíname na našich blízkych zosnulýchV týchto dňoch spomíname na našich blízkych zosnulýchV týchto dňoch spomíname na našich blízkych zosnulýchV týchto dňoch spomíname na našich blízkych zosnulýchV týchto dňoch spomíname na našich blízkych zosnulýchV týchto dňoch spomíname na našich blízkych zosnulýchV týchto dňoch spomíname na našich blízkych zosnulýchV týchto dňoch spomíname na našich blízkych zosnulýchV týchto dňoch spomíname na našich blízkych zosnulýchV týchto dňoch spomíname na našich blízkych zosnulýchV týchto dňoch spomíname na našich blízkych zosnulýchV týchto dňoch spomíname na našich blízkych zosnulýchV týchto dňoch spomíname na našich blízkych zosnulýchV týchto dňoch spomíname na našich blízkych zosnulýchV týchto dňoch spomíname na našich blízkych zosnulýchV týchto dňoch spomíname na našich blízkych zosnulýchV týchto dňoch spomíname na našich blízkych zosnulýchV týchto dňoch spomíname na našich blízkych zosnulýchV týchto dňoch spomíname na našich blízkych zosnulýchV týchto dňoch spomíname na našich blízkych zosnulýchV týchto dňoch spomíname na našich blízkych zosnulýchV týchto dňoch spomíname na našich blízkych zosnulýchV týchto dňoch spomíname na našich blízkych zosnulýchV týchto dňoch spomíname na našich blízkych zosnulýchV týchto dňoch spomíname na našich blízkych zosnulýchV týchto dňoch spomíname na našich blízkych zosnulých