Dušičková pobožnosť na cintoríne v Seredi

Dušičková pobožnosť na cintoríne v Seredi

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
 
Pamiatka zosnulých či ľudovo nazývané Dušičky  (lat. In commemoratione omnium fidelium defunctorum) pripadá na 2. novembra a je v rímskokatolíckej cirkvi dňom, kedy sa veriaci modlia za zomrelých. Pri tejto príležitosti sa dňa 1. novembra sa pri hlavnom kríži seredského cintorína konala dušičková pobožnosť. Každý rok sa na tomto mieste stretáva niekoľko desiatok veriacich, aby si s láskou a pokorou spomenuli na tých, ktorí už nie sú medzi nami.
 
Modlitbu za duše zomrelých viedol dekan seredskej farnosti Ján Hallon. Pobožnosť bola ukončená požehnaním prítomných, ktorí sa na záver pobrali navštíviť hroby svojich blízkych alebo si uctili svojich zomrelých zapálením symbolickej sviečky pri hlavnom kríži.
 
Dušičková pobožnosť na cintoríne v SerediDušičková pobožnosť na cintoríne v SerediDušičková pobožnosť na cintoríne v SerediDušičková pobožnosť na cintoríne v SerediDušičková pobožnosť na cintoríne v SerediDušičková pobožnosť na cintoríne v SerediDušičková pobožnosť na cintoríne v SerediDušičková pobožnosť na cintoríne v SerediDušičková pobožnosť na cintoríne v SerediDušičková pobožnosť na cintoríne v SerediDušičková pobožnosť na cintoríne v SerediDušičková pobožnosť na cintoríne v SerediDušičková pobožnosť na cintoríne v SerediDušičková pobožnosť na cintoríne v SerediDušičková pobožnosť na cintoríne v SerediDušičková pobožnosť na cintoríne v SerediDušičková pobožnosť na cintoríne v Seredi