Spomienkové slávnosti a otváracie hodiny cintorínov v Seredi počas sviatkov

Mestský úrad     Monika Plavocká, správkyňa pohrebísk v Seredi    
Správa cintorína v Seredi Vás všetkých srdečne pozýva na spomienkové slávnosti pri príležitosti Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých, ktoré sa budú konať na miestnom cintoríne na Kasárenskej ulici:
 
Dňa 1. novembra 2023 o 15.00 hod. Rímskokatolícky farský úrad Sereď,  Dušičková pobožnosť za našich zosnulých
Dňa 2. novembra 2023 o 14.30 hod. Zbor pre občianske záležitosti, Spomienková slávnosť
Dňa 4. novembra 2023 o 13.00 hod. Zväz vojakov SR, Pietna spomienka na zosnulých vojakov
 
Cintorín v Seredi a cintorín v Hornom Čepeni je v období od 15. 10. do 15. 11. 2023  otvorený pre verejnosť v čase od 8.00 hod. do 22.00 hod.
 
foto: red