Arboristi ošetrujú soforovú aleju na ulici M. R. Štefánika

Arboristi ošetrujú soforovú aleju na ulici M. R. Štefánika

Životné prostredie a príroda     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MsÚ Sereď    
Po odbornom vyšetrení stromov prišli na rad zákroky, ktoré pomôžu soforám v centre Serede dožiť sa čo najvyššieho veku. Arboristi v týchto dňoch pracujú vo výškach, skracujú konáre, ošetrujú choré časti a tvarujú koruny stromov tak, aby prispeli k stabilite a bezpečnosti starých stromov.
 
Arboristi, teda odborníci na stromy, sa pravidelne vracajú do Serede a pracujú podľa objednávok radnice. Po tom, ako v lete akustickým tomografom a rezistografom vyšetrili zdravotný stav dvanástich sofor japonských na ulici M. R. Štefánika, boli navrhnuté a špecifikované potrebné zásahy v zmysle platných noriem a arboristických štandardov.
 
Aby sme v meste mali zdravé a bezpečné stromy, je dôležitá a veľmi potrebná odborná starostlivosť o ne. Prevádzkovú bezpečnosť vyše 50-ročných stromov  Sophora japonica  (Sofora japonská) v centre Serede sme v letných mesiacoch preverovali akustickým tomografom,  rezistografom, aj ťahovými skúškami. Na základe výsledkov meraní bol odporučený spôsob ošetrenia – zdravotný a stabilizačný rez tak, aby sekundárne koruny stromov plnili svoju funkciu a neboli hrozbou pre okoloidúcich či autá na priľahlom parkovisku. Práce na stromoch v týchto dňoch vykonáva spoločnosť Lumberjack s.r.o.,“ vysvetlila Katarína Navrátilová, referentka životného prostredia mesta Sereď. Dodala, že stromy bude týmto spôsobom potrebné ošetrovať niekoľko sezón za sebou.
 
Odborná spoločnosť na objednávku mesta predpripravila aj stanovištia pre výsadbu nových stromov na ulici M. R. Štefánika a ošetrila agátovú alej pri Lidli.
 
foto: red
Arboristi ošetrujú soforovú aleju na ulici M. R. ŠtefánikaFrézovanie starých pňov - predpríprava stanovísk pred budúcou výsadbou Arboristi ošetrujú soforovú aleju na ulici M. R. ŠtefánikaArboristi ošetrujú soforovú aleju na ulici M. R. ŠtefánikaArboristi ošetrili aj Agátovú aleju