Uzávera mosta: od prvého novembra 2023 sa mení cestový poriadok mimoriadnej autobusovej linky

Uzávera mosta: od prvého novembra 2023 sa mení cestový poriadok mimoriadnej autobusovej linky

Mestský úrad     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MsÚ Sereď    
Po prehodnotení možností mesta a po konzultáciách s dopravcom, pristupuje mesto Sereď k zmenám v cestovnom poriadku na svojej mimoriadnej autobusovej linke. Tú v súvislosti s uzáverou mosta ponad železnicu prevádzkuje od mája 2023 na svoje náklady.
 
Mimoriadna autobusová linka zostáva v platnosti, avšak radnica pristupuje od 1. novembra 2023 k redukcii počtu spojov. K tomuto kroku pristupuje po analýze vyťaženosti konkrétnych spojov a po prehodnotení efektívnosti, s ohľadom na možnosti a špecifiká mestského rozpočtu.
 
Na linke budú od novembra premávať autobusy len v časoch, ktoré sú najviac využívané. Reálne sa počet spojov zredukuje z aktuálnych deviatich spojov v každom smere za deň na šesť spojov v každom smere za deň. Počas víkendov a sviatkov už linka premávať nebude vôbec.
Uzávera mosta: od prvého novembra 2023 sa mení cestový poriadok mimoriadnej autobusovej linky