KONIEC ZBERU BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO ODPADU RASTLINNÉHO PÔVODU

KONIEC ZBERU BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO ODPADU RASTLINNÉHO PÔVODU

Životné prostredie a príroda     Oddelenie životného prostredia a údržby mesta    
Mesto Sereď oznamuje obyvateľom rodinných domov, že zber 120 litrových hnedých nádob s biologicky rozložiteľným odpadom sa tento rok končí štvrtok 9. Novembra /zóna I/, resp. štvrtok 16. Novembra /zóna II/ v závislosti od platného harmonogramu zberu odpadu podľa ulíc.
 
Posledným dňom zberu čiernych vriec s biologicky rozložiteľným odpadom je pondelok 13. novemberkonáre sa budú od rodinných domov poslednýkrát zberať utorok 14. novembra. Prosíme občanov, aby rešpektovali stanovené termíny a v ďalších týždňoch už bioodpad nevykladali. Nebude im vyvezený!
 
V prípade potreby je počas celého roka možnosť odovzdať tento druh odpadu bezplatne na Zbernom dvore mesta Sereď na Cukrovarskej ulici. Ďakujeme.
 
KONIEC ZBERU BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO ODPADU RASTLINNÉHO PÔVODU