JESENNÝ ZBER OBJEMNÝCH ODPADOV 2023

JESENNÝ ZBER OBJEMNÝCH ODPADOV 2023

Životné prostredie a príroda     Oddelenie životného prostredia a údržby mesta    
Jesenný zber objemných odpadov
 
Elektroodpad (chladničky, práčky, TV, drobné spotrebiče, svietidlá a pod.); autobatérie: Zóna 1 – 20. november, zóna 2 – 22. november. 
 
Objemný odpad (sedacie súpravy, postele, skrine, stoly, stoličky, koberce, sanitárna keramika,  matrace, okná, dvere, radiátory a pod.); PNEUMATIKY NIE! Zóna 1 – 27. november, zóna 2 – 29. november
 
Nábytok rozložte na čo najmenšie časti, v prípade vyloženia nadmerného množstva odpadu pred jedným rodinným domov, bude odvezený objemný odpad maximálne do objemu 4 m3! V prípade potreby vypratania celých garáží či rodinných domov majú občania celoročne k dispozícii Zberný dvor mesta Sereď. 
Ulice sa nebudú prechádzať opakovane. Žiadame preto občanov, aby dodržali termíny zberu a svoj elektroodpad a objemný odpad vyložili pred rodinné domy najneskôr v deň zberu do 6:00 ráno!
 
 
ZÓNA 1: 8. mája, Dlhá, Hornočepeňská, Hrnčiarska, I. Krasku, Jasná, Jelšová, Konvalinková, Kúpeľné nám., Kuzmányho, Ľ. Podjavorinskej, Levanduľová, Lipová, Lúčna, Malá ulička, Matičná, Murgašova, Nezábudková, Obežná, Parková, Pivovarská, Pod hrádzou, Podzámska, Severná, SNP, Starý most, Strednočepeňská, Svätoplukova, Š. Moyzesa, Šintavská, Športová, Topoľová, Tulipánová, Vážska, Veterná, Vojanská, Záhradná.
 
ZÓNA 2: A. Hlinku, Bratislavská, Cukrovarská, Čepeňská, Dolnočepeňská, Dolnostredská, Družstevná, F. Kráľa, Fándlyho, Hornomajerská, Hviezdoslavova, Jarná, Jesenského, Jilemnického, Kasárenská, Komenského, Kostolná, Krásna, Krátka, Krížna, Kukučínova, Letná, Malý Háj, Mierová, Mládežnícka, Mlynárska, M.R. Štefánika, Nám. Slobody, Nová, Novomestská, Nový Majer, Orechová, Pažitná, Pekárska, Pionierska, Poľná, Považsky breh, Pribinova, Priečna, Rovná, Sládkovičova, Slnečná, Slnečná II, Stromová, Školská, Šulekovská, Tehelná, Trnavská, Vinárska, Vonkajší rad, Vysoká, Železničná.
JESENNÝ ZBER OBJEMNÝCH ODPADOV 2023