Dobrovoľníkov so „srdcom na dlani“ môžete nominovať už len do štvrtka

Dobrovoľníkov so „srdcom na dlani“ môžete nominovať už len do štvrtka

Občania a občianske združenia     Tím Dobrovoľníckeho centra Trnavského kraja    
Poznáte vo svojom okolí ľudí, ktorí pomáhajú iným, alebo sa venujú rôznym verejno-prospešným činnostiam úplne nezištne? Jedným zo spôsobov, ako im poďakovať, vyzdvihnúť ich zásluhy a zverejniť ich príbeh, ktorý môže inšpirovať iných ľudí, je oceňovanie dobrovoľníkov Srdce na dlani. 
 
Aj v Trnavskom kraji je táto možnosť. Do štvrtka 2. novembra môžu fyzické osoby aj organizácie nominovať svojich favoritov na ocenenie v siedmich kategóriách, a to prostredníctvom online formulára, ktorý je na webe Dobrovoľníckeho centra Trnavského kraja dobrovolnickecentrumtt.sk. 
 
Nominácie bude posudzovať 5-členná nezávislá hodnotiaca komisia, ktorá rozhodne o ocenených v jednotlivých kategóriách a tiež vyberie tých, ktorí sa zúčastnia na celoslovenskom oceňovaní Srdce na dlani. Slávnostné odovzdávanie ocenení za Trnavský kraj sa uskutoční 30. novembra. 
 
Minulý rok bolo zaslaných 32 nominácií, z ktorých odborná komisia vybrala päť dobrovoľníkov a jednu dobrovoľnícku skupinu. Medzi ocenenými bola napríklad pedagogička z Gymnázia Jána Hollého Andrea Bánová ako koordinátorka dobrovoľníkov, Jana Cmurová z organizácie Úsmev ako dar ako dlhodobá dobrovoľnícka pomoc alebo Kristína Ryšavá z Trnavskej arcidiecéznej charity za projekt Zbierka školských pomôcok.
 
Dvadsaťpäťročná tradícia oceňovania výnimočných dobrovoľníckych skutkov a projektov sa uskutoční aj tento rok vo všetkých krajoch Slovenska a taktiež na národnej úrovni. Partnerom podujatí vo všetkých krajoch je Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií.
 
Foto: archív DCTK
Minulý rok získala mimoriadne ocenenie dobrovoľníčka Juliana Mrázová (v strede), ktorá dlhodobo pomáha v Zariadení pre seniorov v TrnaveDobrovoľníkov so „srdcom na dlani“ môžete nominovať už len do štvrtka