Cirkevná základná škola aj tento rok ponúka zdarma hodiny anglického jazyka

Cirkevná základná škola aj tento rok ponúka zdarma hodiny anglického jazyka

Školstvo a vzdelávanie     Iveta Tóthová    
 
V poslednom desaťročí sme svedkami toho, že angličtina sa stala medzinárodným jazykom komunikácie vo svete kultúry, podnikania, športu ah technológií. Jazyková gramotnosť v anglickom jazyku sa tak stala nepostrádateľnou súčasťou dnešnej doby. Preto je dôležité, aby sa deti učili tento jazyk už od útleho veku, kedy si ho dokážu osvojiť prirodzeným  spôsobom rýchlejšie a efektívnejšie.  Aj to je jedným z hlavných dôvodov, prečo Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda  zaviedla program bezplatných hodín angličtiny pre deti.
 
Tieto hodiny nie sú len o učení sa slovíčiek a gramatiky, ale aj o hravej a interaktívnej forme vzdelávania. Kvalifikovaná učiteľka bude deti vzdelávať prostredníctvom zážitkov, pohybu, hudby,  zábavným riekankám či kreatívnych aktivít.  Týmto spôsobom sa deti učia jazyk prirodzene a bez stresu, čo je dôležité pre ich budúci jazykový rozvoj. V prípade záujmu Vás radi privítajú na prvej hodine, kde sa dozviete všetky dôležité nformácie.
 
 
Kurz začína 8. novembra 2023 a je určený deťom od 4 do 6 rokov. 
 
Prebiehať bude pravidelne každú stredu od 15:30 hod. v priestoroch školy na Komenského ulici.
 
Telefonický kontakt: 0918 510 922 alebo 031 789 5745
 
Mailový kontakt: riaditel.czssered@gmail.com
Cirkevná základná škola aj tento rok ponúka zdarma hodiny anglického jazyka