Pozvánka na vernisáž výstavy "Moja cesta"

Pozvánka na vernisáž výstavy "Moja cesta"

Kultúra a divadlo     Mária Diková, vedúca mestského múzea v Seredi    
Usporiadateľ:  Mestské múzeum v Seredi a autorka Blanka Kästová - Burgerová
Spoluorganizátor: Mesto Sereď
Názov výstavy obrazov: MOJA CESTA, BLANKA KÄSTOVÁ - BURGEROVÁ
Miesto konania: Galéria v múzeu, Mestské múzeum v Seredi, Ul. M. R. Štefánika 8
Vernisáž výstavy: 10. novembra 2023 o 17.00 h
Kurátorka výstavy: PhDr. Iveta Lenická
Hudobný hosť: Dagmar Melicherová, Emma Aurélia Čőlleová – saxofónové duo
Trvanie výstavy: 10. 11. 2023 – 27. 1. 2024
 
 
MOJA CESTA, BLANKA KÄSTOVÁ - BURGEROVÁ
            V galérii Mestského múzea v Seredi budú od 10. novembra 2023 vystavené  obrazy akademickej maliarky Blanky Kästovej – Burgerovej zo Serede. Kurátorkou výstavy je PhDr. Iveta Lenická.
            Blanka Kästová -Burgerová patrí k významným autorom moderného slovenského výtvarného umenia. Svoju tvorbu prezentovala na 7 samostatných výstavách a mnohých kolektívnych  domácich aj zahraničných prezentáciách.  Jej diela sa nachádzajú vo viacerých  galériách a súkromných zbierkach. Žije a tvorí v Seredi.
           Akad. maliarka  Blanka Kästová-Burgerová sa objavila na výtvarnej scéne začiatkom 80-tych rokov 20.storočia. Jej tvorba prešla viacerými vývojovými etapami od jemnej maľby
s prvkami secesie až po dynamické farebne plné kompozície expresívneho charakteru. Odkaz svojich profesorov Ladislava Čemického a Oresta Dubaya postupne opustila a vytvorila svoj vlastný nezameniteľný maliarsky rukopis.
           Ťažiskom jej  tvorby je olejomaľba, ale nevyhla sa ani kresbe, grafike, experimentovaniu s technikou arttex, keramike a iným technikám. Inšpiráciu hľadá predovšetkým v prírode, ale aj v mestskom živote, v medziľudských vzťahoch.  Zaujíma sa aj o spoločenské dianie a v Seredi kurátorsky pomáha pri organizovaní Seredskej farebnej palety a tvorivých dielní. Jej silná osobnosť a charakter  sa naplno prejavuje v jej dielach.
           Pozývame Vás spolu s autorkou na výstavu, ktorá bude sprístupnená v Mestskom múzeu v Seredi od 10. novembra 2023 a potrvá do 27. januára 2024. Vernisáž výstavy s autorkou výstavy sa uskutoční v piatok 10. novembra 2023 o 17.00 hodine. Kurátorkou výstavy je PhDr. Iveta Lenická. Hudobným hosťom na otvorení výstavy bude saxofónové duo v podaní Dagmar Melicherovej a Emmy Aurélie Čőlleovej.
 
 Kontakt: Mária Diková, vedúca Mestského múzea v Seredi,  Ul. M. R. Štefánika 8, 926 01 Sereď, t. č. 0950894373
Pozvánka na vernisáž výstavy Pozvánka na vernisáž výstavy