Lampiónový sprievod

Lampiónový sprievod

Školstvo a vzdelávanie     Lenka Stejskalová Dis.    
,,Budem kráčať so svojím lampiónom a jeho svetlo so mnou.
Ako na nebi svietia hviezdy, budeme tu na Zemi svietiť my.
Ponesiem svetlo, zaženieme tmu.´´
 
Svetielkujúcimi lampiónmi sme v utorok podvečer rozžiarili tmu aj my. Základná škola Jana Amosa Komenského v spolupráci s mestom Sereď usporiadala 24.10.2023 tradičný Lampiónový sprievod. V príjemnej atmosfére jesenného večera sa stretli deti a dospelí, ktorých tváričky žiarili v odraze pestrofarebných lampiónov. Zraz bol pri Základnej škole J.A.Komenského, odkiaľ naše kroky viedli ulicami Jesenského, M.R.Štefánika, Námestie slobody a ulica Parková, na ktorých nás čakalo mnoho nedočkavých detičiek  spolu s rodičmi či rodinnými priateľmi. Jesenný podvečer rozjasnili deti v maskách a kostýmoch rôzneho druhu, ktoré sa do dlhého sprievodu rozžiareným mestom cestou pridali. Naše kroky sme ukončili v Mestskom amfiteátri kde sme sledovali zaujímavý program. Zabavili sme sa spolu s DJ-om, napäto sme sledovali ohňovú a svetelnú show, menší i väčší sa vyjašili a zatancovali si v bublinkách. V stánkoch nám s úsmevom žiaci zo školského parlamentu ponúkali teplý čaj a voňavé medovníčky.  Blikot lampiónov zhasol a jasot detí stíchol až vo večerných hodinách, keď sa aj poslední návštevníci pobrali s úsmevom domov.
,,A keď žiara svetla zoslabne,
Každý sa vydá svojou cestou.
Ale ešte nás dovedie domov
a bude dlho hriať spomienkou na tento večer.´´
 
foto: Iveta Tóthová, ZŠ JAK
 
                        
Lampiónový sprievodLampiónový sprievodLampiónový sprievodLampiónový sprievodLampiónový sprievodLampiónový sprievodLampiónový sprievodLampiónový sprievodLampiónový sprievodLampiónový sprievodLampiónový sprievodLampiónový sprievodLampiónový sprievodLampiónový sprievodLampiónový sprievodLampiónový sprievodLampiónový sprievodLampiónový sprievodLampiónový sprievodLampiónový sprievodLampiónový sprievodLampiónový sprievodLampiónový sprievodLampiónový sprievodLampiónový sprievodLampiónový sprievodLampiónový sprievodLampiónový sprievodLampiónový sprievodLampiónový sprievodLampiónový sprievodLampiónový sprievod