Mesto Sereď – Mestská polícia vyhlasuje výberové konanie k prijatiu nového zamestnanca mesta s funkčným zaradením: - PRÍSLUŠNÍK MESTSKEJ POLÍCIE

Mestská polícia     mestská polícia    
Mesto Sereď – Mestská polícia vyhlasuje výberové konanie na pozíciu - PRÍSLUŠNÍK MESTSKEJ POLÍCIE
 
Požiadavky pre účasť na výberovom konaní za príslušníka MsP sú:
 
- vek: nad 21 rokov
- vzdelanie stredoškolské s maturitou
- osoba musí byť bezúhonná, preukazuje sa odpisom z reg.trestov
- zdravotná, telesná a duševná spôsobilosť
- vodičský preukaz sk. B
- zbrojný preukaz min. sk. C
- odborná spôsobilosť príslušníka MsP
 
Žiadosti o zamestnanie spolu so štruktúrovaným životopisom treba zaslať na e-mailovú adresu: mestskapolicia@sered.sk do 12.11.2023.
Predpokladaný nástup do zamestnania: ihneď , prípadne dohodou.
 
Nástupný plat: 1.400,-€ + príplatky v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
Do žiadosti treba uviesť: Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.