Zásady bezpečného správania sa počas sviatkov Všetkých svätých a Pamiatky zosnulých

Zásady bezpečného správania sa počas sviatkov Všetkých svätých a Pamiatky zosnulých

Bezpečnosť     mjr. Mgr. Dáša Kollárová    
Zásady bezpečného správania počas sviatkov Všetkých svätých a Pamiatky zosnulých