Úcta k starším v Dennom centre pre seniorov

Úcta k starším v Dennom centre pre seniorov

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
 
Po celomenstskej oslave, prostredníctvom ktorej si mesto uctilo všetkých seniorov, si "Október - mesiac úcty k starším"  pripomenuli aj v Dennom centre na Jesenského ulici.  Podujatia sa zúčastnilo až 120 členov. V úvode bolo pripravené vystúpenie žiakov z Cirkevnej ZŠ sv. Cyrila a Metoda, ktorí všetkým rozdali aj vlastnoručne vyrobené darčeky.  K prítomným sa prihovorila aj vedúca Oddelenia sociálneho, bytového a rodiny na MsÚ Silvia  Adamčíková, nasledovalo účinkovanie spevokolu Pohoda a neskôr voľná zábava pri účinkovaní hudobnej skupiny Naši. Dobrá nálada, spev a tanec pokračovali až do večera.
Úcta k starším v Dennom centre pre seniorovÚcta k starším v Dennom centre pre seniorovÚcta k starším v Dennom centre pre seniorovÚcta k starším v Dennom centre pre seniorovÚcta k starším v Dennom centre pre seniorovÚcta k starším v Dennom centre pre seniorovÚcta k starším v Dennom centre pre seniorovÚcta k starším v Dennom centre pre seniorovÚcta k starším v Dennom centre pre seniorovÚcta k starším v Dennom centre pre seniorovÚcta k starším v Dennom centre pre seniorovÚcta k starším v Dennom centre pre seniorovÚcta k starším v Dennom centre pre seniorovÚcta k starším v Dennom centre pre seniorovÚcta k starším v Dennom centre pre seniorovÚcta k starším v Dennom centre pre seniorovÚcta k starším v Dennom centre pre seniorovÚcta k starším v Dennom centre pre seniorovÚcta k starším v Dennom centre pre seniorovÚcta k starším v Dennom centre pre seniorovÚcta k starším v Dennom centre pre seniorovÚcta k starším v Dennom centre pre seniorovÚcta k starším v Dennom centre pre seniorovÚcta k starším v Dennom centre pre seniorovÚcta k starším v Dennom centre pre seniorovÚcta k starším v Dennom centre pre seniorov