Onkologická ambulancia v Seredi prijíma nových pacientov.

Zdravie     Onkologická ambulancia Sereď    
OZNAM:
 
Onkologická ambulancia doktorky Rumanovej v Seredi, prijíma nových onkologických pacientov. Všetky výkony sú hradené zdravotnou poisťovňou.
Objednať sa je možné osobne na poliklinike v Seredi v pavilóne B na 1. poschodí, telefonicky na tel. čísle 031/326 01 01 alebo mailom info@onkologiasered.sk
v čase od 7.00 hod. do14.00 hod.  pondelok až piatok.