Bývalí spolužiaci sa stretli po neuveriteľných 60 rokoch

Bývalí spolužiaci sa stretli po neuveriteľných 60 rokoch

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
 
V piatok 13. októbra sa po neuveriteľných 60- tich rokoch konala stretávka bývalých spolužiakov zo základnej školy v Seredi. Organizáciu si zobrala pod patronát Božena Vydarená, ktorá na túto udalosť pozvala aj triednu učiteľku Máriu Vargovú. Tá pred niekoľkými dňami oslávila  krásne životné jubileum 90 rokov. Pri tejto príležitosti jej všetci spoločne  zablahoželali, zaželali pevné zdravie a nádej opätovného stretnutia. Dnes si všetci uvedomujú, že bola pre nich nielen učiteľkou ale aj druhou mamou, ktorá im okrem vedomosti, odovzdala aj ľudské hodnoty,  ktoré zostali navždy v ich srdciach.

Zo žiakov, ktorí kedysi sedeli v laviciach a písali úlohy sa postupom rokov stali ľudia v zrelom veku so svojimi vlastnými rodinami, prácou a životnými príbehmi. Stretnutie dnes už seniorov sprevádzali slzy, objatia a hlavne spomienky. Spolužiaci rozprávali o svojom živote, o rodinách, o dovolenkách a o všetkých novinkách, ktoré za posledné roky prežili.  Hoci bolo stretnutie dojemné a výnimočné, nieslo so sebou aj tieň smútku. Nie všetci spolužiaci sa totiž tejto udalosti dožili a tak im prítomní vzdali úctu minútou ticha.  Družná debata rýchlo uplynula a na záver sa spoločne lúčili so želaním, pokračovať v tejto peknej tradícii stretnutí v pravidelnejších, kratších intervaloch.
Bývalí spolužiaci sa stretli po neuveriteľných 60 rokochBývalí spolužiaci sa stretli po neuveriteľných 60 rokochBývalí spolužiaci sa stretli po neuveriteľných 60 rokochBývalí spolužiaci sa stretli po neuveriteľných 60 rokochBývalí spolužiaci sa stretli po neuveriteľných 60 rokochBývalí spolužiaci sa stretli po neuveriteľných 60 rokochBývalí spolužiaci sa stretli po neuveriteľných 60 rokochBývalí spolužiaci sa stretli po neuveriteľných 60 rokochBývalí spolužiaci sa stretli po neuveriteľných 60 rokochBývalí spolužiaci sa stretli po neuveriteľných 60 rokochBývalí spolužiaci sa stretli po neuveriteľných 60 rokochBývalí spolužiaci sa stretli po neuveriteľných 60 rokochBývalí spolužiaci sa stretli po neuveriteľných 60 rokochBývalí spolužiaci sa stretli po neuveriteľných 60 rokochBývalí spolužiaci sa stretli po neuveriteľných 60 rokochBývalí spolužiaci sa stretli po neuveriteľných 60 rokochBývalí spolužiaci sa stretli po neuveriteľných 60 rokochBývalí spolužiaci sa stretli po neuveriteľných 60 rokochBývalí spolužiaci sa stretli po neuveriteľných 60 rokochBývalí spolužiaci sa stretli po neuveriteľných 60 rokochBývalí spolužiaci sa stretli po neuveriteľných 60 rokochBývalí spolužiaci sa stretli po neuveriteľných 60 rokochBývalí spolužiaci sa stretli po neuveriteľných 60 rokochBývalí spolužiaci sa stretli po neuveriteľných 60 rokochBývalí spolužiaci sa stretli po neuveriteľných 60 rokochBývalí spolužiaci sa stretli po neuveriteľných 60 rokochBývalí spolužiaci sa stretli po neuveriteľných 60 rokochBývalí spolužiaci sa stretli po neuveriteľných 60 rokochBývalí spolužiaci sa stretli po neuveriteľných 60 rokochBývalí spolužiaci sa stretli po neuveriteľných 60 rokochBývalí spolužiaci sa stretli po neuveriteľných 60 rokoch