Múzeum holokaustu v Seredi na Roma Spirit 2023

Múzeum holokaustu v Seredi na Roma Spirit 2023

Kultúra a divadlo     Iveta Tóthová    
 
Roma Spirit je verejným ocenením a zviditeľnením inšpiratívnych príbehov a aktivít, ktoré prinášajú riešenia výziev, ktorým čelia rómske komunity a celá naša spoločnosť. 15. ročník upriamil pozornosť na osobnosti, organizácie, médiá, obce a zamestnávateľov, ktorí dokážu realizovať aktivity a projekty, ktoré prinášajú efektívne a fungujúce riešenia výziev nielen rómskych komunít.
 
Zo všetkých 128 právoplatne prijatých prihlášok vybral 21 finálových nominácií Prípravný výbor Roma Spirit.  Z nich napokon o siedmich laureátoch Roma Spirit 2023, v kategóriách Mimovládna organizácia, Spoločnosť a zamestnávateľ, Obec a mesto, Osobnosť, Média, Kultúra a Čin roka, rozhodla medzinárodná Odborná porota a Porota čin roka.
 
V kategórii „KULTÚRA“ bolo nominované aj Múzeum holokaustu v Seredi za výstavu Prenasledovanie Rómov v období slovenského štátu a rovnomennú publikáciu, či ďalšie edukatívne aktivity pre žiakov a širokú verejnosť, ktoré autenticky približujú zločiny namierené proti Rómom a pomáhajú budovať vnímavejšiu spoločnosť.
 
Galavečer Roma Spirit  spojený s odovzdávaním ocenení sa konal 25.11.2023 a záznam bol odvysielaný 9.12.2023 na RTVS.  Porota napokon rozhodla udeliť Cenu v kategórii KULTÚRA  Barbore Botošovej za jej dlhodobý umelecký prínos a široký záber v oblasti vzdelávania mládeže.
 
Aj keď múzeum hlavnú cenu Roma Spirit vo svojej kategórii nezískalo, byť vybraný medzi elitný okruh organizácií alebo jednotlivcov je významným ocenením a potvrdením, že činnosť múzea je dostatočne výnimočná a kvalitná na to, aby bol tento inštitút zahrnutý medzi najlepších. "Je pre mňa veľkou cťou viesť inštitúciu, ktorej kolektív už roky mení svet k lepšiemu. No a čo je nemenej dôležité, že prácu tohto kolektívu vidia aj iní a vysoko si ju vážia.,"  vyjadril vďaku Martin Korčok, vedúci Múzea holokaustu.
Roma Spirit 2023