Mesto si uctilo seniorov kultúrno-spoločenským podujatím

Mesto si uctilo seniorov kultúrno-spoločenským podujatím

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
 
Október je mesiacom, kedy sa pozornosť upriamuje najmä na ľudí vo vyššom veku. Mnohé mestá pri príležitosti mesiaca úcty k starším pripravujú rôzne podujatia, aby seniorom vyjadrili svoju úctu a vďačnosť. Môže ísť o kultúrne akcie, dobrovoľnícku pomoc, koncerty, divadelné predstavenia, výstavy alebo osobné stretnutia so staršími obyvateľmi. Všetky tieto aktivity majú jediný cieľ - pripomenúť seniorom, že na nich spoločnosť nezabúda.
 
Mesto Sereď a Dom kultúry každoročne v tomto období organizujú  kultúrno-spoločenské podujatie pod názvom „Ďakujeme Vám“, ktoré je venované všetkým seniorom. Tento rok sa konalo 12. októbra 2023 v estrádnej sále DK, kde sa zišlo vyše 350 hostí a to ako jednotlivcov tak aj kolektívov z Denného centra, Domova dôchodcov a domova soc.služieb či klubu ZŤP.
 
Na úvod sa prítomným prihovoril primátor mesta Ondrej Kurbel, po ňom nasledovala séria tanečných a hudobných vystúpení v podaní žiakov ZUŠ či speváčky Petry Sabovej. O skutočnú zábavu sa až do konca podujatia postarala skupina RIŠO a MIŠO. Hostia si užili hudobné hity zo svojej mladosti, tanec, spev a pochutnať si mohli aj na malom občerstvení. Jedným z pekných momentov podujatia bolo obdarovanie starších dám kytičkou kvetov. Chvíľka pozornosti im vyčarila úprimný úsmev na tvári. Týmto gestom chcelo mesto vyjadriť svoje uznanie všetkým ženám, ktoré prispeli v minulosti k rozvoju našej spoločnosti. Seniori prežili skvelé popoludnie, kedy sa tešili nielen zo samotného podujatia ale aj zo spoločného stretnutia s priateľmi a rozhovormi.
Mesto si uctilo seniorov kultúrno-spoločenským podujatímMesto si uctilo seniorov kultúrno-spoločenským podujatímMesto si uctilo seniorov kultúrno-spoločenským podujatímMesto si uctilo seniorov kultúrno-spoločenským podujatímMesto si uctilo seniorov kultúrno-spoločenským podujatímMesto si uctilo seniorov kultúrno-spoločenským podujatímMesto si uctilo seniorov kultúrno-spoločenským podujatímMesto si uctilo seniorov kultúrno-spoločenským podujatímMesto si uctilo seniorov kultúrno-spoločenským podujatímMesto si uctilo seniorov kultúrno-spoločenským podujatímMesto si uctilo seniorov kultúrno-spoločenským podujatímMesto si uctilo seniorov kultúrno-spoločenským podujatímMesto si uctilo seniorov kultúrno-spoločenským podujatímMesto si uctilo seniorov kultúrno-spoločenským podujatímMesto si uctilo seniorov kultúrno-spoločenským podujatímMesto si uctilo seniorov kultúrno-spoločenským podujatímMesto si uctilo seniorov kultúrno-spoločenským podujatímMesto si uctilo seniorov kultúrno-spoločenským podujatímMesto si uctilo seniorov kultúrno-spoločenským podujatímMesto si uctilo seniorov kultúrno-spoločenským podujatímMesto si uctilo seniorov kultúrno-spoločenským podujatímMesto si uctilo seniorov kultúrno-spoločenským podujatímMesto si uctilo seniorov kultúrno-spoločenským podujatímMesto si uctilo seniorov kultúrno-spoločenským podujatímMesto si uctilo seniorov kultúrno-spoločenským podujatímMesto si uctilo seniorov kultúrno-spoločenským podujatímMesto si uctilo seniorov kultúrno-spoločenským podujatímMesto si uctilo seniorov kultúrno-spoločenským podujatímMesto si uctilo seniorov kultúrno-spoločenským podujatímMesto si uctilo seniorov kultúrno-spoločenským podujatímMesto si uctilo seniorov kultúrno-spoločenským podujatímMesto si uctilo seniorov kultúrno-spoločenským podujatímMesto si uctilo seniorov kultúrno-spoločenským podujatímMesto si uctilo seniorov kultúrno-spoločenským podujatímMesto si uctilo seniorov kultúrno-spoločenským podujatímMesto si uctilo seniorov kultúrno-spoločenským podujatímMesto si uctilo seniorov kultúrno-spoločenským podujatímMesto si uctilo seniorov kultúrno-spoločenským podujatímMesto si uctilo seniorov kultúrno-spoločenským podujatímMesto si uctilo seniorov kultúrno-spoločenským podujatímMesto si uctilo seniorov kultúrno-spoločenským podujatímMesto si uctilo seniorov kultúrno-spoločenským podujatímMesto si uctilo seniorov kultúrno-spoločenským podujatímMesto si uctilo seniorov kultúrno-spoločenským podujatímMesto si uctilo seniorov kultúrno-spoločenským podujatímMesto si uctilo seniorov kultúrno-spoločenským podujatímMesto si uctilo seniorov kultúrno-spoločenským podujatímMesto si uctilo seniorov kultúrno-spoločenským podujatímMesto si uctilo seniorov kultúrno-spoločenským podujatímMesto si uctilo seniorov kultúrno-spoločenským podujatímMesto si uctilo seniorov kultúrno-spoločenským podujatímMesto si uctilo seniorov kultúrno-spoločenským podujatímMesto si uctilo seniorov kultúrno-spoločenským podujatímMesto si uctilo seniorov kultúrno-spoločenským podujatímMesto si uctilo seniorov kultúrno-spoločenským podujatímMesto si uctilo seniorov kultúrno-spoločenským podujatímMesto si uctilo seniorov kultúrno-spoločenským podujatím