Zvieratá na ihriská rozhodne nepatria!

Zvieratá na ihriská rozhodne nepatria!

Životné prostredie a príroda     Miriam Klottonová, odd. životného prostredia a údržby mesta Sereď    
Pre niekoho možno zbytočná informácia, lebo VIE.  Pre iných zbytočná informácia,  lebo aj tak nerešpektujú nikoho a nič.
Na mesto sme prijali viacero podnetov  od obyvateľov sídlisk, ktorí sa sťažujú na to, že bezprostredne pri detských prvkoch venčia ich susedia svojich miláčikov napriek tomu, že je v okolí iný priestor na ich venčenie. Že na upozornenie od susedov nereagujú, príp. pohnú plecom ako im to je jedno. Je nepochopiteľné ak takto konajú majitelia svojich miláčikov, ktorí ani nemajú na ihrisku svoje hrajúce sa dieťa. Samozrejme venčenie miláčika neospravedlňuje ani tých, ktorým deti sa na ihrisku hrajú.
 
Každý prevádzkový poriadok obsahuje aj informáciu, že je zakázané vodiť do areálu detského ihriska psov, mačky a iné domáce zvieratá.  A už vôbec nie je povolený voľný pohyb zvierat.  Pre tých, ktorí nevedia čítať sa umiestni osobitná zákazová tabuľka „zákaz vstupu so psom“ s vyobrazeným piktogramom. Tieto tabuľky niekedy na ihriskách boli, postupne sa demontovali, nakoľko je to samozrejmá a logická vec, pre všetkých uvedomelých obyvateľov. Informácia sa objavuje „iba“ už na spomínanom prevádzkovom poriadku ihriska.
 
Navyše pristúpime prostredníctvom Mestskej polície nielen ku kontrole zameranej  na evidenciu psov, ale aj častejšej kontrole na ich voľný pohyb a „venčenie“ na detských ihriskách. Ten, kto nerešpektuje zákaz voľného pohybu psa, sa dopúšťa priestupku a hrozí mu pokuta do výšky 33 eur. Nehovoriac o tom, že zvieratá bez dohľadu majiteľa môžu ohroziť zdravie či život ľudí. Môže prísť k útoku zvieraťa na ľudí či na iné zvieratá.
 
Takýmto nepríjemným udalostiam sa dá zabrániť dodržiavaním základných pravidiel majiteľov zvierat, no najmä ohľaduplnosťou a rešpektom voči iným, hlavne deťom a starším osobám.
 
A na záver. Čo sa týka psích exkrementov, chceme vyzvať ľudí, aby ich zbierali. Je to kde vyhodiť, len si to treba vziať na zodpovednosť a po svojom miláčikovi poupratovať. Nevenčiť ho voľne a tváriť sa, že nie je Váš.
Zvieratá na ihriská rozhodne nepatria!