Nový exponát mestského múzea "Maľovaná truhlica" ponúka pohľad na minulé časy a príbeh, ktorý je s ňou spojený

Nový exponát mestského múzea "Maľovaná truhlica" ponúka pohľad na minulé časy a príbeh, ktorý je s ňou spojený

História     Iveta Tóthová    
 
V roku 2021 sa Mestské múzeum v Seredi obohatilo o jedinečný klenot minulosti - maľovanú truhlicu s tulipánovým motívom, ktorej  pôvod sa datuje do 19. storočia. Exponát dnes ponúka pohľad na minulé časy a príbeh, ktorý je s ňou spojený. „Vo vnútri truhlice sa nachádza na spodnej časti horného veka rukopisný záznam: Chudáčik Magdaléna, roku pána 1879, fragment grafiky s dámami a fragment nápisu spolku,.. invalidu česko-slovenských legií...." vysvetlila vedúca múzea Mária Diková.
 
Magdaléna, dcéra Jána Chudátseka a Evy Pavelekovej sa vydala v roku 1876 za Jozefa Apaloviča a truhlicu, ktorá slúžila na odkladanie šatstva, dostala do svadobnej výbavy. Rok zápisu na truhlici je zhodný s rokom, kedy sa Magdaléne a Jozefovi narodil syn Štefan. Predpokladáme, že truhlica bola vyrobená niekedy pred sobášom (1876)  v neznámej stolárskej dielni.  Od pôvodného majiteľa - Magdalény Apalovičovej Chudáčikovej z Hájskeho ju získala ako dedičstvo po starých rodičoch vnučka Bernardina Práznovská, ktorá v minulosti múzeu darovala kroj a neskôr jej dcéra Daniela Praznovská. Tá sa osobne prednášky v múzeu zúčastnila. Naposledy bola truhlica uložená v chatke na záhradke na Čepenskej ulici.
 
Múzeum si uvedomilo hodnotu tohto predmetu a jej historický význam, preto sa rozhodlo venovať jej zaslúženú pozornosť. Truhlica bola podrobená náročnému procesu zreštaurovania, ktorá mala za cieľ zachovať jej pôvodnú krásu pre budúce generácie. Reštaurátorka Veronika Danček Šmigrovská sa s procesom prác podelila aj s verejnosťou a to v priestoroch múzea dňa 6. októbra 2023. Mimo iného povedala, že podobné truhlice patrili v minulosti medzi odkladací nábytok, ktorými sa ľudia obklopovali už od nepamäti. Okrem funkčnosti plnili aj estetickú funkciu. Truhlice boli už od 13. storočia súčasťou kráľovských dvorov či šľachtických sídiel. Reštaurátorská práca bola zdĺhavá a náročná. Keďže museli byť zachované všetky pôvodné detaily, proces si vyžadoval odborné znalosti a zručnosti.  Po dokončení sa truhlica stala opäť pripravenou otvoriť okno do minulosti a rozprávať svoj príbeh návštevníkom múzea.
Nový exponát mestského múzeu Nový exponát mestského múzeu Nový exponát mestského múzeu Nový exponát mestského múzeu Nový exponát mestského múzeu Nový exponát mestského múzeu Nový exponát mestského múzeu Nový exponát mestského múzeu Nový exponát mestského múzeu Nový exponát mestského múzeu Nový exponát mestského múzeu Nový exponát mestského múzeu Nový exponát mestského múzeu Nový exponát mestského múzeu