Zlodej odcudzil dopravné značenie, čím ohrozil ľudí

Zlodej odcudzil dopravné značenie, čím ohrozil ľudí

Bezpečnosť     Iveta Tóthová    
 
Krádež nosníkov a značiek na železničnom priecestí je vážnym problémom, ktorý môže mať tragické následky. To si zrejme neuvedol zlodej alebo partia zlodejov, ktorá sa tohto činu dopustila. Galantský vyšetrovateľ z tohto dôvodu prípad vyšetruje ako prečin poškodzovania a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariadenia v súbehu s prečinom krádeže.
 
Ako uvádza policajná správa, mužov zákona na miesto privolal traťmajster, ktorý pri pravidelnej kontrole zistil poškodenie a krádež nosníkov a značiek „STOPKY“ a Výstražných krížov na dvoch železničných priecestiach:
 
okres GALANTA od obce Nový Majer a smerom od obce Horný Čepeň,
 
okres TRNAVA od obce Zavar a Šúrovce.
 
Poslednú kontrolu pritom pracovníci železníc vykonali v piatok, pred víkendom. Celkovo boli ukradnuté 4 dopravné značky „Stoj, daj prednosť v jazde a 2 výstražné kríže. KR PZ Trnava ďalej uvádza, že v niektorých prípadoch došlo aj ku krádeži kovových stĺpikov a niekde iba ich poškodeniu.
 
 
Z dôvodu chýbajúceho dopravného značenia a aj z dôvodu, že ide o nechránené železničné priecestia, polícia žiada najmä vodičov o zvýšenú opatrnosť.
Pred vjazdom na železničné priecestie zastavte, a skôr ako vojdete, presvedčte sa, či je to bezpečné. Vlaková doprava bola v týchto úsekoch spomalená na 10 km/h. V súvislosti s krádežou a poškodením všeobecne prospešných zariadenia polícia žiada verejnosť o pomoc pri objasnení prípadu.
Ak ste boli svedkom udalosti, príp. ste videli osoby, ktoré manipulujú s dopravným značením, všetky informácie nám pomôžu prípad rýchlejšie objasniť.
Zloden odcudzil dopravné značenie, čím ohrozil ľudíZloden odcudzil dopravné značenie, čím ohrozil ľudíZloden odcudzil dopravné značenie, čím ohrozil ľudíZloden odcudzil dopravné značenie, čím ohrozil ľudí