Prihlasovanie do súťaže Ekologický čin roka je spustené

Životné prostredie a príroda     Iveta Tóthová    
 
Trnavský samosprávny kraj organizuje v poradí 13. ročník súťaže Ekologický čin roka. V jej rámci oceňuje jednotlivcov a kolektívy, ktoré svojimi aktivitami prispeli k ochrane a tvorbe životného prostredia.  Projekty zrealizované počas aktuálneho roka je možné prihlásiť do 29. februára 2024. Novinkou je online registrácia. Tie najlepšie budú finančne odmenené sumou 1 500 eur za prvé, 1.000 eur za druhé a 700 eur za tretie miesto.
 
Prihlásiť sa môžu združenia, školy, samosprávy, kolektívy i jednotlivci. Súťažné návrhy je potrebné doručiť buď poštou na Úrad Trnavského samosprávneho kraja na adresu Starohájska 8, Trnava alebo vyplnením online prihlášky.  (TTSK)
 
Súťaž Ekologický čin roka vyhlasuje Trnavský samosprávny kraj každoročne od roku 2010. Odvtedy sa do súťaže zapojilo niekoľko desiatok subjektov, vďaka aktivitám ktorých sa zlepšila kvalita životného prostredia po celom kraji. Seredské projekty sa pravidelne umiestňujú na popredných miestach.
 
Tento rok si  čestné uznanie v 1. kategórii a finančnú odmenu odniesol  Slovenský skauting 82. zbor Polaris Sereď s projektom  „Oddychová zóna Nábrežie Garbiarska“.
 
V roku 2022 ocenenie získali dva projekty zo Serede a to projekt Mestskej polície s názvom: Bezpečne a zdravo ekologickou dopravou a projekt manželov Kušnírových s názvom: Pre budúcnosť.
 
V roku 2020 bolo ocenenie Ekologický čin roka odovzdané aj Mestskému úradu, v zastúpení Zuzany Vohlárikovej a Kataríny Navrátilovej za viacero mestských environmentálnych činností ako výsadba zelene, zavedenie zavlažovania treegator vakmi či likvidácia čiernych skládok.
 
Sereď bola úspešná aj v roku 2019, kedy si z rúk žipana Viskupiča odniesli ocenenia opäť dva projekty zo Serede: Mestská polícia s enviromentálnym projektom "Myslíme logicky – žijeme ekologicky" a Mestský úrad v zastúpení Daniely Vaškovej-Kasákovej napríklad  za výsadbu stromov, vybudovanie nových záhonov, sedenia pri sporiteľni či výchovno-vzdelávacie aktivity.
 
V roku .2018 si ocenenie opäť  odniesla Mestská polícia za pilotný projekt pod názvom „Myslíme logicky – žijeme ekologicky“.