Verejná zbierka Deň nezábudiek

Verejná zbierka Deň nezábudiek

Zdravie     Liga za duševné zdravie    
Tento rok organizuje Liga za duševné zdravie už 20. ročník verejnej zbierky Dni Nezábudiek. V Seredi môžete stretnúť dobrovoľníkov v dňoch od 4. – 8. októbra 2023 Tak, ako minulé roky, bude aj tentoraz časť vyzbieraných finančných prostriedkov vrátených späť do regiónov, kde miestne komunity venujúce sa práci s ľuďmi so skúsenosťou s duševným ochorením zabezpečia vzdelávanie, program a pomoc pre svojich členov.
Časť finančných prostriedkov bude použitá na zabezpečenie prevádzky bezplatnej nonstop krízovej Linky dôvery Nezábudka 0800 800 566, ktorá je tu pre všetkých, ktorí potrebujú pomoc v psychickej kríze.
 
Tie najdôležitejšie projekty nájdete na stránke www.dusevnezdravie.sk.
Verejná zbierka Deň nezábudiek