Klavirista Norbert Daniš zo Serede vydáva nový hudobný album, v ktorom rozpráva príbehy hudbou

Klavirista Norbert Daniš zo Serede vydáva nový hudobný album, v ktorom rozpráva príbehy hudbou

Mestský úrad     TS, Norbert Daniš    
CD s názvom Piano Stories je 18 pokojných, romantických a publikom najžiadanejších
klavírnych skladieb. Ich vydaniu predchádzala úspešná kampaň na StartLabe
a nahrávanie na koncertnom krídle Ant. Petrof 275, vlajkovej lodi celej produkcie firmy
Petrof. Prijali ho ako jediného Slováka v histórii do svojej Petrof Art Family.

Zanechal vrcholový klavírny profi-svet, naštartoval kariéru hudobného pedagóga a skladateľa,
zvládol zranenie ruky, koncertuje, vydal knihu vlastných skladieb, hudobný zošit a tri
hudobné albumy.

Ako jediný slovenský klavirista je členom prestížneho medzinárodného umeleckého
zoskupenia profesionálnych klaviristov Petrof Art Family. Od svojich 4 rokov robí
čiernobielymi klávesmi farebnejší svet. Teraz má 32rokov a úplné jasno vo svojom budúcom
smerovaní. Norbert ho spája so svojim umeleckým mottom – prinášať klavírne umenie v
celej jeho rozmanitosti z málo dostupného profesionálneho priestoru do života bežných ľudí.
„Sú to pre mňa veľmi vzácne, až intímne skladby, ktoré mi otvorili iný svet v komunikácii
medzi mojim umením a publikom“, hovorí Norbert v booklete CD.

Niektoré sú pomalšie a hĺbavé, iné veselšie a odľahčené, ale aj rýchle, až virtuózne. Bonusom
celého albumu je dosiahnutie dokonalej plnosti hudobnej krásy práve unikátnosťou zvuku
klavíra Ant. Petrof – jeho mäkkým, nežným, až romantickým tónom.

Na prezentáciu albumu zvolil Norbert sakrálne priestory chrámov v Trnave a v Bratislave.
Zaznejú skladby Einaudiho, Chopina, Yirumu, Beethovena, Balada pre Adelku, Amélie
i mnohých ďalších autorov a to v autentickej a nenapodobiteľnej interpretácii, umocnenej
koncertným klavírnym krídlom, ktoré na Norbertove koncerty firma Petrof privezie.

Ťahákom je však aj samotný Norbert a jeho slová: „Do tejto interpretácie som vložil všetky
svoje umelecké znalosti, vedomosti a schopnosti, ktorými ma Boh obdaril. Všetko, čo na
klavíri dokážem.“

Nové skladby predstaví Norbert verejnosti na dvoch unikátnych koncertoch. Tie budú 17.
novembra 2023 o 19.30 v kostole sv. Jakuba v Trnave a 18. novembra 2023 o 16.00 v kostole
Zvestovania Pána v Bratislave.
 
Zdroj: TS Norbert Daniš, foto: autor
Klavirista Norbert Daniš zo Serede vydáva nový hudobný album, v ktorom rozpráva príbehy hudbouKlavirista Norbert Daniš zo Serede vydáva nový hudobný album, v ktorom rozpráva príbehy hudbouKlavirista Norbert Daniš zo Serede vydáva nový hudobný album, v ktorom rozpráva príbehy hudbouKlavirista Norbert Daniš zo Serede vydáva nový hudobný album, v ktorom rozpráva príbehy hudbouKlavirista Norbert Daniš zo Serede vydáva nový hudobný album, v ktorom rozpráva príbehy hudbouKlavirista Norbert Daniš zo Serede vydáva nový hudobný album, v ktorom rozpráva príbehy hudbouKlavirista Norbert Daniš zo Serede vydáva nový hudobný album, v ktorom rozpráva príbehy hudbouKlavirista Norbert Daniš zo Serede vydáva nový hudobný album, v ktorom rozpráva príbehy hudbou