Športová hala Sokolovňa po novom nesie meno Športová hala ALBERTA KUDELU

Športová hala Sokolovňa po novom nesie meno Športová hala ALBERTA KUDELU

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
 
Dňa 23. septembra 2023 sa konalo slávnostné odhalenie pamätnej tabule venovanej čestnému občanovi mesta Sereď, športovcovi, dlhoročnému trénerovi a funkcionárovi TJ Lokomotíva Sereď Albertovi Kudelovi (27.7.1939 - 16.1.2022). Tento významný moment sprevádzali emócie, hrdosť a uznanie pre jeho neoceniteľný prínos v oblasti športu v Seredi. Výrazne sa zapísal do histórie mesta aj svojou oddanosťou, obetavosťou a odhodlanosťou.
 
Športová hala Sokolovňa teda od dnešného dňa nesie meno Športová hala Alberta Kudelu. Týmto krokom mu mesto Sereď vyjadruje vďaku za jeho príkladnú prácu,  ktorou formoval a inšpiroval mladých športovcov počas svojej dlhej kariéry.
 
Športová hala je situovaná v centre Serede. Jej základy stáli rozostavané niekoľko rokov. V roku 2013 bola budova dokončená a slávnostne odovzdaná do užívania. Odvtedy slúži na tréningové procesy a zápasy basketbalového klubu BK Lokomotíva Sereď. Pravidelne sa tu konajú aj volejbalové či nohejbalové turnaje a bola dejiskom niekoľkých Majstrovstiev Slovenska aj napríklad v basketbale alebo taekwonde. Mnoho mladých talentovaných basketbalistov a basketbalistiek tu nachádza priestor na svoj rozvoj a plnenie si svojich športových snov.
 
S nápadom premenovať Sokolovňu na Športovú halu Alberta Kudelu  prišiel v roku 2022 bývalý riaditeľ ZŠ J.Fándlyho Jaroslav Čomaj. Jeho návrh odsúhlasila aj spoločnosť Správa majetku mesta Sereď, s.r.o., ktorá je od roku 2012 vlastníkom športovej haly. Súhlasné uznesenie prijali aj poslanci MsZ  dňa 15.11.2022. „Veľmi ma teší, že sa po dlhšom čase podarilo dotiahnuť do konca pomenovanie Športovej haly v Seredi po Albertovi Kudelovi. Meno na objekte má vzbudzovať prirodzenú úctu a byť príkladom pre nejednu generáciu. A to v prípade Alberta Kudelu platí v plnej miere. Celý svoj život zasvätil basketbalu ako tréner i funkcionár. Ako prvý prišiel s myšlienkou, aby TJ Lokomotíva Sereď postavila telocvičňu, ktorá by slúžila basketbalu. Túto myšlienku aj ako tajomník TJ Lokomotíva Sereď začal realizovať, presviedčať ľudí a zháňať finančné prostriedky na stavbu. Tejto myšlienke obetoval všetok svoj čas a energiu. Preto je dnešná športová hala jeho dieťaťom a zaslúži si niesť jeho meno.“ uviedol Jaroslav Čomaj.
 
Na slávnostnom premenovaní športovej haly a odhalení pamätnej tabule sa zúčastnili zástupcovia AŠK Lokomotíva Sereď, predstavitelia mesta, poslanci MsZ a rodina p. Alberta Kudelu. Na úvod slávnostného aktu všetkých za AŠK Lokomotíva Sereď privítal Tibor Krajčovič, ktorý v skratke mimo iného opísal Alberta Kudelu ako človeka, ktorý takmer celý život venoval basketbalu. Slova sa ujal aj primátor Serede Ondrej Kurbel, ktorý v príhovore povedal, že si váži ľudí, ktorí dokážu pracovať pre šport, mládež, mesto ale aj priateľov so zápalom a o to viac si váži ľudí, ktorí dokážu dotiahnuť veci do konca. „Albert Kudela bol jeden z tých, ktorí nielen mali určitú myšlienku ale dokázali pre tú myšlienku pracovať a premeniť ju v realitu. To, že táto hala nie je rozostavanou budovou akou bola dlhé roky, ale slúži svojmu účelu je hodné toho, aby hala niesla meno p. Kudelu. Bude pripomínať všetkým obyvateľom a návštevníkom, že v Seredi máme šikovných a odhodlaných ľudí, ktorí niečo dokázali,“  uzavrel primátor Kurbel.
 
Marián Majerník, prezident AŠK Lokomotíva SEREĎ prítomným vysvetlil, že momentálne je v klube cca 250 detí a za posledných 8 rokov vychovali mnoho mladých športovcov, ktorí sa stali súčasťou či už širších alebo užších reprezentačných výberov Slovenska. Dodal, že aj tréneri boli a aj sú súčasťou realizačných tímov reprezentačných družstiev viacerých mládežníckych kategórií. Zároveň poďakoval predstaviteľom mesta za podporu a p. Kúdelovi sľúbil, že klub bude pokračovať v jeho začatej práci aj naďalej.
 
Na záver si Tibor Krajčovič dovolil poďakovať aj bývalému primátorovi Martinovi Tomčányimu, architektovi Róbertovi Kráľovi a predchádzajúcemu vedeniu mesta za pomoc pri realizácii dokončenia výstavby športovej haly, nakoľko sa spoločnými silami podarilo v meste vybudovať moderný športový stánok. Pretože bez správnych ľudí na správnom mieste sa mnohé veci nepodaria uskutočniť. To, že to nie je tento prípad potvrdili aj slová dcéry p. Kudelu:  „Športová hala bola aktivita, na ktorej môjmu otcovi veľmi záležalo. Preto je nám cťou a potešením, že táto hala ponesie jeho meno a osobu Alberta Kudelu bude pripomínať aj ďalším generáciám. Hovorí sa, že človek zomrie dvakrát. Raz fyzicky, keď posledný krát vydýchne a raz, keď sa na neho zabudne. A vďaka tomuto pomenovaniu na nášho otca nikdy ľudia nezabudnú.“
 
Ako súčasť slávnostného podujatia sa v rámci klubu zorganizoval basketbalový turnaj, ktorý niesol po prvýkrát názov MEMORIÁL ALBERTA KUDELU. Zúčastnili sa ho chlapci aj dievčatá kategórie U11. Jeden z trénerov BK Lokomotíva Sereď Martin Bosý vyjadril pocity nad premenovaním haly slovami: „Som veľmi rád, že sa návrh pána Čomaja stal realitou. Toto podujatie vnímam ako absolútne oprávnené a opodstatnené. Chcel by som teda v mene celého Basketbalového klubu poďakovať všetkým, ktorí sa akoukoľvek mierou podieľali na tom, aby sa toto významné podujatie uskutočnilo. Mal som možnosť na stretnutiach s pánom Kudelom v športovej hale počúvať o histórii basketbalu v Seredi, o histórii spomínanej športovej haly a o tom koľko úsilia a času venoval veľa významným projektom v Seredi a športu ako takého. Jedným z týchto projektov bolo aj dostať športovú halu do podoby v akej je dnes. Za celý klub môžem povedať, že je to pre nás veľký záväzok a musíme si vážiť, že športovú halu v takejto podobe nám v dobrom závidia po celom Slovensku. Bude nám cťou, keď budeme môcť tvrdiť, že našim domovským stánkom je po novom Športová hala Alberta Kudelu. Veľa mladých športovcov vďačí pánovi Kudelovi zato, že svoje detstvo, svoje radosti a svoje sny si môžu plniť práve v tejto športovej hale. ĎAKUJEME.“
 
Albert Kudela bol všestranný športovec, ktorý pod deravými košmi hájil farby mesta Sereď počas rozbehu basketbalu v Seredi. Ako tréner začal v rokoch 1965 s mladšími dorastencami a v ďalšom roku so staršími dorastencami, s ktorými postúpil do dorasteneckej ligy. Po rozhodnutí vedenia TJ, že sa bude pokračovať v basketbale len v ženskej zložke sa stal trénerom družstva žien. Po piatich rokoch pri ženách sa stal profesionálnym trénerom na ZŠ J. A. Komenského. V tejto funkcii pôsobil 22 rokov až do roku 1996. V roku 1999 vykonával funkciu profesionálneho krajského trénera až do roku 2000, kedy odišiel do dôchodku. No naďalej nazaháľal. Ako funkcionár zastával rôzne funkcie od svojich devätnástich rokov. V basketbalovom oddiele TJ Slavoj bol dlhoročným členom a istý čas aj predsedom. Od roku 1974 bol aj členom Výkonného výboru Krajského basketbalového zväzu a hracej komisie. V Krajskom basketbalovom zväze bol aj predsedom. Vo výbore TJ Slavoj a neskôr v TJ Lokomotíve vykonával funkciu od roku 1966. Neskôr bol aj tajomníkom. V TJ pôsobil až do februára 2010. Potom sa opäť v roku 2013 vrátil k funkcionárskej práci už v AŠK Lokomotíva Sereď, ako zástupca ZRTV. V roku 2016 mu bolo udelené čestné občianstvo mesta Sereď. Albert Kudela zomrel 16.1.2022 vo veku 82 rokov.
Športová hala Sokolovňa po novom nesie meno ALBERTA KUDELUŠportová hala Sokolovňa po novom nesie meno ALBERTA KUDELUŠportová hala Sokolovňa po novom nesie meno ALBERTA KUDELUŠportová hala Sokolovňa po novom nesie meno ALBERTA KUDELUŠportová hala Sokolovňa po novom nesie meno ALBERTA KUDELUŠportová hala Sokolovňa po novom nesie meno ALBERTA KUDELUŠportová hala Sokolovňa po novom nesie meno ALBERTA KUDELUŠportová hala Sokolovňa po novom nesie meno ALBERTA KUDELUŠportová hala Sokolovňa po novom nesie meno ALBERTA KUDELUŠportová hala Sokolovňa po novom nesie meno ALBERTA KUDELUŠportová hala Sokolovňa po novom nesie meno ALBERTA KUDELUŠportová hala Sokolovňa po novom nesie meno ALBERTA KUDELUŠportová hala Sokolovňa po novom nesie meno ALBERTA KUDELUŠportová hala Sokolovňa po novom nesie meno ALBERTA KUDELUŠportová hala Sokolovňa po novom nesie meno ALBERTA KUDELUŠportová hala Sokolovňa po novom nesie meno ALBERTA KUDELUŠportová hala Sokolovňa po novom nesie meno ALBERTA KUDELUŠportová hala Sokolovňa po novom nesie meno ALBERTA KUDELUŠportová hala Sokolovňa po novom nesie meno ALBERTA KUDELUŠportová hala Sokolovňa po novom nesie meno ALBERTA KUDELUŠportová hala Sokolovňa po novom nesie meno ALBERTA KUDELUŠportová hala Sokolovňa po novom nesie meno ALBERTA KUDELUŠportová hala Sokolovňa po novom nesie meno ALBERTA KUDELUŠportová hala Sokolovňa po novom nesie meno ALBERTA KUDELUŠportová hala Sokolovňa po novom nesie meno ALBERTA KUDELUŠportová hala Sokolovňa po novom nesie meno ALBERTA KUDELUŠportová hala Sokolovňa po novom nesie meno ALBERTA KUDELUŠportová hala Sokolovňa po novom nesie meno ALBERTA KUDELUŠportová hala Sokolovňa po novom nesie meno ALBERTA KUDELUŠportová hala Sokolovňa po novom nesie meno Športová hala ALBERTA KUDELUŠportová hala Sokolovňa po novom nesie meno Športová hala ALBERTA KUDELUŠportová hala Sokolovňa po novom nesie meno Športová hala ALBERTA KUDELU