Verejná zbierka BIELA PASTELKA 22. a 23. septembra 2023

Verejná zbierka BIELA PASTELKA 22. a 23. septembra 2023

Mestský úrad     Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska    
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, organizátor verejnej zbierky Biela pastelka, je občianske združenie, ktorého členmi sú ľudia so zrakovým postihnutím, ich priatelia a príbuzní i rodičia nevidiacich a slabozrakých detí. Má takmer 3 000 členov združených v 50 základných organizáciách. Svoje služby, poradenstvo a aktivity poskytuje klientom bezplatne.
 
Aj v našom meste bude možnosť podporiť verejnú zbierku v dňoch 22. a 23. septembra 2023. Dobrovoľní spolupracovníci budú na verejných priestranstvách ponúkať originálne biele pastelky, ako symbol nevidiacich a prejav ľudskej solidarity a dobrej vôle.
 
Viac informácií nájdete na stránke www.bielapastelka.sk
Verejná zbierka BIELA PASTELKA 22. a 23. septembra 2023