Pozor, kvôli stavebný prácam na Garbiarskej bude vypnuté verejné osvetlenie

Bezpečnosť     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MsÚ Sereď    
Mestský úrad informuje, že kvôli aktuálne realizovaným prácam na regenerácií vnútrobloku Garbiarska bude od 21. septembra do 31. októbra 2023 odstavené verejné osvetlenie. Bude sa jednať o desať svetelných bodov. 
 
Mesto prosí svojich obyvateľov o trpezlivosť a najmä o opatrnosť počas celej doby trvania stavebných prác a o rešpektovanie pokynov na stavenisku! Práce na sídlisku budú ukončené do konca roka 2023.