Vodiči pozor: na tomto úseku pribudla nová dopravná značka

Vodiči pozor: na tomto úseku pribudla nová dopravná značka

Bezpečnosť     Iveta Tóthová    
 
V lokalite Horný Čepeň, pri hlavnej ceste popri futbalovom ihrisku, boli v týchto dňoch osadené nové dopravné značky "zákaz zastavenia".
 
Dôvodom na zavedenie zákazu v tomto konkrétnom úseku je bezpečnostná problematika spojená s parkovaním vozidiel. "Návštevníci futbalového ihriska v minulosti často odstavovali svoje vozidlá pozdĺž  vozovky, čím v úzkom priestore vytvárali najmä pri nastupovaní a vystupovaní  riziko pre seba a iných účastníkov cestnej premávky," uviedla Mestská polícia Sereď.
 
Potrebnú projektovú dokumentáciu k osadeniu značky riešil referát dopravy mesta Sereď, ktorý zabezpečoval aj povolenia všetkých príslušných orgánov. „Referát zabezpečil aj zhotovenie vodorovného dopravného značenia a zakúpil zvislé dopravné značenie, ktoré bolo následne odovzdané Slovenskej správe ciest Trnavského samosprávneho kraja na osadenie. Všetky práce boli hradené z rozpočtu mesta Sereď,“ vysvetlila hovorkyňa mesta Sereď Zuzana Slahučková.
 
Je dôležité, aby vodiči rešpektovali dopravnú značku, pretože porušenie zákazu môže mať za následok udelenie pokuty a na tomto úseku aj vážne ohrozenie bezpečnosti cestnej premávky.
Vodiči pozor: na tomto úseku pribudla nová dopravná značkaVodiči pozor: na tomto úseku pribudla nová dopravná značka