Od 1.10.2023 platí zákaz parkovania na chodníkoch. Ten ale umožňuje aj výnimky. Ako to je v Seredi?

Od 1.10.2023 platí zákaz parkovania na chodníkoch. Ten ale umožňuje aj výnimky. Ako to je v Seredi?

Mestská polícia     Iveta Tóthová    
 
Od 1. októbra vstúpi do účinnosti novela zákona o cestnej premávke, ktorá prináša celoplošný zákaz parkovania na chodníkoch s výnimkou osobitne vyznačených miest. Za porušenie tohto zákazu bude vodičom hroziť pokuta od 50 do 100 eur. Zámerom novely je oddeliť pohyb chodcov od pohybu motorových vozidiel, čím sa zvýši bezpečnosť chodcov, a zároveň sa zabezpečí lepší plynulý pohyb vozidiel na cestách. Zároveň ale vznikajú obavy, že nedostatok parkovacích miest na cestách môže viesť k preťaženiu existujúcich parkovísk a uličiek.
 
Výnimky z tohto zákazu budú samozrejme existovať. V prípade, že miestne orgány dopravy uznajú za vhodné, môže byť na niektorých úsekoch chodníkov parkovanie povolené. Tieto úseky však budú jasne vyznačené a vodiči budú musieť dodržiavať stanovené pravidlá.
 
Pôvodne mal zákaz parkovania na chodníkoch platiť ešte oveľa skôr. Samosprávy sa však proti tomu silno ohradili a vyžiadali si čas na prípravu. Ten trval približne dva roky. Už v minulosti sme na túto tému priniesli rozhovor so zástupcom náčelníka Mestskej polície v Seredi Petrom Sokolom ( tu a tu ) , tentoraz sa k téme vraciame znova.
 
„Ešte vlani mestská polícia v spolupráci s mestským úradom a dopravným inšpektorátom GA navrhla niektoré zmeny riešenia parkovania. Jednalo sa väčšinou o miesta, kde sa aj v minulosti parkovalo a týmto riešením sa parkovacie miesta zlegalizovali“, uviedol Peter Sokol. Jednalo sa napríklad o ulice. D. Štúra, Vonkajší rad, Železničná, Legionárska, Dolnomajerská, A. Hlinku, Garbiarska. Tieto chodníky sú riadne vyznačené príslušnou dopravnou značkou a v zmysle označenia tam vozidlá môžu parkovať. V Seredi bolo ale už aj v minulosti vyriešených veľa miest na parkovanie na chodníkoch. Aj z tohto dôvodu k veľkému úbytku parkovacích miest novelou zákona nepríde. Po novom ale už napríklad nezaprkujete na ul. D.Štúra pred materskou školou.
 
Ako to bude ale s parkovaním na chodníkoch pred rodinnými domami? Niektorí inú možnosť ako parkovať pred domom nemajú a novela zákona im skomplikuje bežnú dennú rutinu. Negatívnu reakciu majitelia by ale nemali smerovať na kontrolnú činnosť polície. Tá iba dohliada na dodržiavanie zákona. Zástupca náčelníka dodáva: „Ako aj iné zákony na Slovensku tak aj tento zákon o zákaze parkovania na chodníku bol robený nesystémovo a v nesúlade s inými predpismi. Uvediem príklad: väčšina ulíc v meste a tým vozoviek je úzkych, ich šírka postačuje akurát na prejazd 2 vozidiel v každom smere. Úplným zákazom parkovať na chodníku teraz nastáva situácia, že vozidlo musí parkovať na ceste, kde ale vodič musí nechať voľný priestor 2×3 metre pre každý smer jazdy, čiže vedľa odparkovaného vozidla musí ostať voľný priestor 6 metrov. Čo väčšina ciest nespĺňa. Ak vodič nedodrží uvedenú podmienku, tak podľa zákona o cestnej premávke sa dopúšťa priestupku! Kam potom vodiči majú odparkovať vozidlá? To nikoho nezaujímalo.
Ako som spomenul vyššie, Sereď je na parkovanie na chodníkoch pripravená. Tie chodníky, kde sa parkovalo vozidlami a zostal dostatočný priestor aj pre chodcov sa z časti vyznačil dopravnými značkami a umožnilo sa parkovať. Niektoré chodníky napr. na ul. Rovná a Vysoká budú ešte vyznačené na možnosť parkovať, nakoľko na uliciach sú 2 chodníky a jeden z nich je x rokov využívaný na parkovanie a preto sa tam umiestni dopravná značka umožňujúca parkovať.“
 
Peter Sokol ďalej uvádza, že v sídliskových častiach mesta už polícia nevidí problém s parkovaním na chodníkoch. Ak niekto zaparkuje na nevyznačenom chodníku, tak po zistení bude riešený v blokovom konaní. Je to to isté ako pri iných dopravných priestupkoch.
Od 1.10.2023 platí zákaz parkovania na chodníkoch. Ten ale umožňuje aj výnimky. Ako to je v Seredi?Od 1.10.2023 platí zákaz parkovania na chodníkoch. Ten ale umožňuje aj výnimky. Ako to je v Seredi?Od 1.10.2023 platí zákaz parkovania na chodníkoch. Ten ale umožňuje aj výnimky. Ako to je v Seredi?Od 1.10.2023 platí zákaz parkovania na chodníkoch. Ten ale umožňuje aj výnimky. Ako to je v Seredi?Od 1.10.2023 platí zákaz parkovania na chodníkoch. Ten ale umožňuje aj výnimky. Ako to je v Seredi?