Ocenenie VOJENSKÝ ČIN ROKA 2022 získal UN VETERAN SLOVAKIA

Ocenenie VOJENSKÝ ČIN ROKA 2022 získal UN VETERAN SLOVAKIA

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
 
Minister obrany Slovenskej republiky každoročne vyhlasuje anketu Vojenský čin roka, ktorej cieľom je oceniť a predstaviť výnimočné skutky súvisiace s rezortom obrany, ktoré boli vykonané v predchádzajúcom roku.  V utorok 12. septembra 2023 sa v priestoroch Ministerstva obrany SR uskutočnil už 26. ročník ankety, ktorá mapuje a oceňuje mimoriadne činy príslušníkov ozbrojených síl, ako je napríklad záchrana života, pomoc verejnosti, výnimočná vojenská služba, či podpora ozbrojených síl v rôznych oblastiach. Ide o jednu z najvýznamnejších novodobých tradícií slovenských ozbrojených síl. Tento rok sa konal už neuveriteľný 26. ročník ankety a ocenené bolo aj  združenie UN VETERAN SLOVAKIA so sídlom v Seredi a jeho prezident plk. Štefan Jangl.
 
"Nomináciu sme získali za spoluprácu s ozbrojenými silami, za šírenie myšlienok mieru a povedomie o slovenských mierových misiách na verejnosti, za osvetovú publikačnú činnosť venovanú vojnovým veteránom mierových misií i za prácu s mládežou na rôznych branných podujatiach po celom Slovensku. Táto cena pre nás znamená vysoké ocenenie našej práce a povzbudzuje nás, aby sme v našom úsilí šírení povedomia o službe mieru novodobých vojnových veteránov nepoľavili. Len na pripomienku. Plk. Štefan Jangl a ženijný prápor v mierovej misii OSN UNTAES získali titul laureát Vojenského činu roka v premiérovom ročníku ankety v roku 1998. Neskôr sa stali laureátmi aj dvaja členovia UN VETERAN SLOVAKIA Ing.  Magdaléna Mellenová a pplk. Bernard Roštecký," uviedlo združenie UN Veteran. My dopĺňame, že v minulosti udelilo Ministerstvo obrany mimoriadnu cenu "Vojenský čin roka" za rok 2018 ďalšiemu Seredčanovi, pplk. v. v. Jánovi Himpánovi,  členovi Zväzu vojakov SR v Seredi, držiteľovi Kňazovického plakety.
 
UN VETERAN SLOVAKIA vzniklo v roku 2012, kedy prípravný výbor v zložení , Ing. Štefan Jangl PhD, Ing. Radislav Jelínek, Ing. Ľubomír Mičátek, p. Dušan Ščevík, podali v návrh na registráciu občianského združenia pod názvom ” UN – VETERAN SLOVAKIA “.  Členmi sa môžu stať bývalí aj súčasní profesionálni vojaci a občianski zamestnanci, ktorí vykonávali činnosť v prospech OSN a pod jej mandátom. Cieľom združenia je rozvíjať hrdosť na tradície účasti v misiách OSN a rozvíjať a upevňovať tak novodobé tradície. Zabezpečovať rozvíjanie činnosti na základe ich duševných a odborných možností a schopností pre ich ďalšie uplatnenie v prospech mieru vo svete na základe požiadaviek OSN a jednotlivých zainteresovaných strán.
 
O činnosti združenia UN VETERAN SLOVAKIA pravidelne informujeme aj na našch stránkach. Za všetky spomenieme podujatia konané v Seredi ako: slávnostné kladenie vencov pri pamätníku mierových síl, pamätníku II. svetovej vojny či SNP,  každoročne si pripomínajú Deň vojnových veteránov, Deň Ozbrojených síl SR a Československých legionárov. Ďalej organizujú memoriál v minifutbale a pietne podujatie na mestskom cintoríne, ktorými si pripomínajú  plk. Štefana Ivana a ďalšie obete leteckej katastrofy v Hejciach.
 
 
Ocenenie VOJENSKÝ ČIN ROKA 2022 pre UN VETERAN SLOVAKIAOcenenie VOJENSKÝ ČIN ROKA 2022 pre UN VETERAN SLOVAKIAOcenenie VOJENSKÝ ČIN ROKA 2022 pre UN VETERAN SLOVAKIAOcenenie VOJENSKÝ ČIN ROKA 2022 pre UN VETERAN SLOVAKIAOcenenie VOJENSKÝ ČIN ROKA 2022 pre UN VETERAN SLOVAKIAOcenenie VOJENSKÝ ČIN ROKA 2022 pre UN VETERAN SLOVAKIAOcenenie VOJENSKÝ ČIN ROKA 2022 pre UN VETERAN SLOVAKIAOcenenie VOJENSKÝ ČIN ROKA 2022 pre UN VETERAN SLOVAKIAOcenenie VOJENSKÝ ČIN ROKA 2022 pre UN VETERAN SLOVAKIA