Program Dní európskeho kultúrneho dedičstva v Seredi

Program Dní európskeho kultúrneho dedičstva v Seredi

Kultúra a divadlo     Mária Diková, Mestské múzeum Sereď    
Mestské múzeum v Seredi spolu s OZ literárna Galanta a OZ Vodný Hrad do Bastiónu kaštieľa v Seredi vás pozývajú 
na Spomienkové podujatie k 450. výročiu príchodu evanjelického kazateľa, spisovateľa a kníhtlačiara Petra Bornemiszu do Šintavy.
 
Po prednáškach Anny Jónásovej, Zity Perleckej, Judity Kontárovej, Jany Cabadajovej a Rastislava Petroviča k danej téme budú uvedené do života publikácie Sila tlačeného slova a Bibliografia Petra Bornemiszu a výstava z diel Petra Bornemiszu a „Turzovci, nositelia kultúry a vzdelanosti v Seredi a Šintave“ o Thurzovcoch.
Podujatie sa uskutoční v piatok 22. septembra 2023 o 16.00 hod.
 
V sobotu 23. septembra 2023 je od 15.00 hod. pripravený tanečný program OZ Fringia v historických kostýmoch „Na Turzovskom panstve“ a o 16.00 hod. koncert „Farby barokovej Európy“, o 17.00 prednáška Tünde Lengyelovej „Bosorácke procesy na Šintavskom panstve“ a o 18.00 hod.  sa uskutoční prezentácia „25 rokov od založenia Občianskeho združenia VODNÝ HRAD v Seredi“.
 
Všetky podujatia sa uskutočnia v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2023 v Seredi.
 
Program Dní európskeho kultúrneho dedičstva v SerediProgram Dní európskeho kultúrneho dedičstva v SerediProgram Dní európskeho kultúrneho dedičstva v Seredi