Mesto Sereď sa pripojilo k tretiemu ročníku celoslovenskej tryzny pod spoločným názvom Nezabudnutí susedia

Mesto Sereď sa pripojilo k tretiemu ročníku celoslovenskej tryzny pod spoločným názvom Nezabudnutí susedia

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
 
Sereď sa v rámci podujatia NEZABUDNUTÍ SUSEDIA spojila s ďalšími slovenskými mestami a obcami, aby si spoločne v piatok 8. septembra uctili pamiatku obetí holokaustu a aby posilnili spoločenskú vedomosť o dôležitosti boja proti rasizmu, xenofóbii a nespravodlivosti. Podujatie sa konalo pri príležitosti Pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia. Bolo zorganizované Trnavským samosprávnym krajom, Galantským osvetovým strediskom a samotným mestom Sereď.
 
Smútočná slávnosť  sa konala v mestskom parku pri Pamätníku holokaustu. Tento rok sa do celoslovenského podujatia  zapojilo približne 130 miest a obcí z celého Slovenska. Pietna spomienka začala v každom zo zapojených miest o 10.00 hod. minútou ticha a rozozvučaním kostolných zvonov.
 
Slávnostného podujatia sa zúčastnili zástupcovia Trnavského samosprávneho kraja pod vedením podpredsedu TTSK Rastislava Mráza, zástupcovia Okresného úradu v Galante pod vedením prednostu OÚ Jána Duranského, zástupcovia mesta Sereď pod vedením primátora Ondreja Kurbela, delegácia Židovskej náboženskej obce v Galante,  zástupcovia oblastnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Galante, zástupcovia Zväzu vojakov SR v Seredi, zástupcovia kultúrno-spoločenských organizácií Trnavského samosprávneho kraja, predstavitelia spoločenských organizácií a žiaci miestnych škôl.
 
9. september - Deň obetí holokaustu je na Slovensku
 
Tento dátum si uchováva svoju históriu ako deň, kedy si pripomíname obete tragického obdobia v dejinách ľudstva, keď milióny nevinných ľudí židovského pôvodu a iných národností padli za obeť systematickej perzekúcii a vraždám, ktoré vykonávali nacisti a ich spolupracovníci počas druhej svetovej vojny. Toto temné obdobie nám necháva dôležité ponaučenie o ľudskej krutosti, nenávisti a nutnosti pamätať na tieto udalosti, aby sa takéto hrôzy nikdy neopakovali. Dňa 9. septembra 1941 vláda vojnového slovenského štátu vydala Židovský kódex. Nariadenie, ktorým boli židovskí občania zbavení nielen majetku, ale aj základných ľudských a občianskych práv a dôstojnosti. O rok neskôr sa prikročilo k deportáciám židovských občanov do vyhladzovacích táborov.  Židovský kódex vypracovaný podľa nacistického vzoru, patril medzi najtvrdšie protižidovské právne opatrenia v Európe.
 
Nezabúdame
 
V rámci podujatia sa prítomným prihovoril podredseda TTSK Rastislav Mráz, ktorý povedal: „Holokaust nie je iba židovská tragédia, je to tragédia nás všetkých. Odpustiť ani oľutovať nemožno zodpovednosť za ukončenie života, zodpovednosť za nevinné obete aj za tie, ktorých mená dnes čítame. Uctime si preto pamiatku ľudí, našich spoluobčanov, našich susedov, ktorí sa stali obeťou najzvrátenejšej doby našich dejín.“
 
Holokaust bol obdobím, ktorý hrozným spôsobom zasiahol obrovský počet ľudí a preto nesmieme dopustiť, aby upadol do zabudnutia. Úsilím organizátorov celoslovenskej tryzny Nezabudnutí susedia je, aby sa takáto spomienka neuskutočnila iba oficiálnym spôsobom vo veľkých mestách, ale aby sa k nej v menšom rozsahu pripojil čo najväčší počet miest, odkiaľ boli Židia deportovaní. Primátor mesta Sereď Ondrej Kurbel v príhovore uviedol niekoľko viet k histórii holokaustu. Pripomenul, že titul Spravodlivý medzi národmi získali dve občianky Serede a to Alžbeta Vargová a Jana Hudáková. „Spoločne stojíme pri kamennom pamätníku, ktorý nám má pripomínať hrôzy, ktoré sa stali. Nikdy nezabudnime a nedovoľme prekrúcať históriu. Neustále si ich pripomínajme a žime v nádeji, že ľudstvo už nikdy nedovolí, aby sa tieto hrôzy zopakovali,“  povedal na záver príhovoru primátor Kurbel. Prítomným sa prihovorila aj izraelská umelkyňa Ester Shilo, ktorej rodičia pochádzali zo Slovenska a prežili holokaust. Z audionahrávky prehovoril aj emeritný arcibiskup Róbert Bezák.
 
Sedem sviečok - symbol obetí aj nádeje
 
Neodmysliteľnou súčasťou bol pietny akt  zapálenia siedmich sviečok. Šesť z nich symbolizuje šesť miliónov obetí a siedma večné svetlo a zároveň nádej v budúci život v mieri. Pred každou zapálenou sviečkou bolo prečítaných desať mien zo zoznamu obetí holokaustu. Následne boli k Pamätníku obetiam položené kvety a mnohí si obete uctili už tradične položením malého kamienka ako symbol večnej spomienky na zomrelých. Odznela aj modlitba Kadiš v hebrejskom jazyku, ktorej slová sprevádzajú ľudí svojou večne trvajúcou útechou aj v najťažších časoch plných utrpenia a smútku.
 
Pamätná lipa ako pamiatka na obete
 
Na znak zmiernenia a lásky je v mestskom parku v Seredi od roku 2012 vysadená pamätná lipa, ktorú na pamiatku obetí holokaustu spoločne zasadili bývalý predseda TTSK Tibor Mikuš, riaditeľ Múzea židovskej kultúry v Bratislave Pavol Mešťan ( zomrel v roku 2022 ) spoločne s bývalým primátorom mesta Sereď Martinom Tomčányim.
 
Prezidentka Zuzana Čaputová osobne navštívila Múzeum holokaustu
 
Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia si vo štvrtok 7.9. 2023 pripomenuli aj v Múzeu holokaustu v Seredi. Slávnostného aktu sa spolu s preživšími holokaust a študentmi z celého Slovenska zúčastnila aj prezidentka SR Zuzana Čaputová. Tá v príhovore povedala: „Obete holokaustu a ich príbuzní pociťovali predsudky mnoho rokov po vojne a ich skúsenosť sa prenáša na ďalšie generácie. To najzodpovednejšie a najpoctivejšie, čo môžeme pri príležitostiach ako dnešná spraviť, je pamätať rovnako na zverstvá páchané fašistami a ich kolaborantami vo veľkej časti Európy, ako aj na to, že k nim nedošlo zo dňa na deň. Za prizerania ďalších ich páchali ľudia hnaní svojou ideológiou, svojou ambíciou, vidinou zisku či strachom nevyčnievať z radu.“  Preživším, poďakovala za to, že týmto historickým udalostiam prepožičiavajú ľudskú tvár, že rozprávajú príbehy o skutočnom utrpení, ale aj o ľudskosti a hrdinstve.
Mesto Sereď sa pripojilo k tretiemu ročníku celoslovenskej tryzny pod spoločným názvom Nezabudnutí susediaMesto Sereď sa pripojilo k tretiemu ročníku celoslovenskej tryzny pod spoločným názvom Nezabudnutí susediaMesto Sereď sa pripojilo k tretiemu ročníku celoslovenskej tryzny pod spoločným názvom Nezabudnutí susediaMesto Sereď sa pripojilo k tretiemu ročníku celoslovenskej tryzny pod spoločným názvom Nezabudnutí susediaMesto Sereď sa pripojilo k tretiemu ročníku celoslovenskej tryzny pod spoločným názvom Nezabudnutí susediaMesto Sereď sa pripojilo k tretiemu ročníku celoslovenskej tryzny pod spoločným názvom Nezabudnutí susediaMesto Sereď sa pripojilo k tretiemu ročníku celoslovenskej tryzny pod spoločným názvom Nezabudnutí susediaMesto Sereď sa pripojilo k tretiemu ročníku celoslovenskej tryzny pod spoločným názvom Nezabudnutí susediaMesto Sereď sa pripojilo k tretiemu ročníku celoslovenskej tryzny pod spoločným názvom Nezabudnutí susediaMesto Sereď sa pripojilo k tretiemu ročníku celoslovenskej tryzny pod spoločným názvom Nezabudnutí susediaMesto Sereď sa pripojilo k tretiemu ročníku celoslovenskej tryzny pod spoločným názvom Nezabudnutí susediaMesto Sereď sa pripojilo k tretiemu ročníku celoslovenskej tryzny pod spoločným názvom Nezabudnutí susediaMesto Sereď sa pripojilo k tretiemu ročníku celoslovenskej tryzny pod spoločným názvom Nezabudnutí susediaMesto Sereď sa pripojilo k tretiemu ročníku celoslovenskej tryzny pod spoločným názvom Nezabudnutí susediaMesto Sereď sa pripojilo k tretiemu ročníku celoslovenskej tryzny pod spoločným názvom Nezabudnutí susediaMesto Sereď sa pripojilo k tretiemu ročníku celoslovenskej tryzny pod spoločným názvom Nezabudnutí susediaMesto Sereď sa pripojilo k tretiemu ročníku celoslovenskej tryzny pod spoločným názvom Nezabudnutí susediaMesto Sereď sa pripojilo k tretiemu ročníku celoslovenskej tryzny pod spoločným názvom Nezabudnutí susediaMesto Sereď sa pripojilo k tretiemu ročníku celoslovenskej tryzny pod spoločným názvom Nezabudnutí susediaMesto Sereď sa pripojilo k tretiemu ročníku celoslovenskej tryzny pod spoločným názvom Nezabudnutí susediaMesto Sereď sa pripojilo k tretiemu ročníku celoslovenskej tryzny pod spoločným názvom Nezabudnutí susediaMesto Sereď sa pripojilo k tretiemu ročníku celoslovenskej tryzny pod spoločným názvom Nezabudnutí susediaMesto Sereď sa pripojilo k tretiemu ročníku celoslovenskej tryzny pod spoločným názvom Nezabudnutí susediaMesto Sereď sa pripojilo k tretiemu ročníku celoslovenskej tryzny pod spoločným názvom Nezabudnutí susediaMesto Sereď sa pripojilo k tretiemu ročníku celoslovenskej tryzny pod spoločným názvom Nezabudnutí susediaMesto Sereď sa pripojilo k tretiemu ročníku celoslovenskej tryzny pod spoločným názvom Nezabudnutí susediaMesto Sereď sa pripojilo k tretiemu ročníku celoslovenskej tryzny pod spoločným názvom Nezabudnutí susediaMesto Sereď sa pripojilo k tretiemu ročníku celoslovenskej tryzny pod spoločným názvom Nezabudnutí susediaMesto Sereď sa pripojilo k tretiemu ročníku celoslovenskej tryzny pod spoločným názvom Nezabudnutí susediaMesto Sereď sa pripojilo k tretiemu ročníku celoslovenskej tryzny pod spoločným názvom Nezabudnutí susediaMesto Sereď sa pripojilo k tretiemu ročníku celoslovenskej tryzny pod spoločným názvom Nezabudnutí susediaMesto Sereď sa pripojilo k tretiemu ročníku celoslovenskej tryzny pod spoločným názvom Nezabudnutí susediaMesto Sereď sa pripojilo k tretiemu ročníku celoslovenskej tryzny pod spoločným názvom Nezabudnutí susediaMesto Sereď sa pripojilo k tretiemu ročníku celoslovenskej tryzny pod spoločným názvom Nezabudnutí susediaMesto Sereď sa pripojilo k tretiemu ročníku celoslovenskej tryzny pod spoločným názvom Nezabudnutí susediaMesto Sereď sa pripojilo k tretiemu ročníku celoslovenskej tryzny pod spoločným názvom Nezabudnutí susediaMesto Sereď sa pripojilo k tretiemu ročníku celoslovenskej tryzny pod spoločným názvom Nezabudnutí susediaMesto Sereď sa pripojilo k tretiemu ročníku celoslovenskej tryzny pod spoločným názvom Nezabudnutí susediaMesto Sereď sa pripojilo k tretiemu ročníku celoslovenskej tryzny pod spoločným názvom Nezabudnutí susediaMesto Sereď sa pripojilo k tretiemu ročníku celoslovenskej tryzny pod spoločným názvom Nezabudnutí susediaMesto Sereď sa pripojilo k tretiemu ročníku celoslovenskej tryzny pod spoločným názvom Nezabudnutí susediaMesto Sereď sa pripojilo k tretiemu ročníku celoslovenskej tryzny pod spoločným názvom Nezabudnutí susediaMesto Sereď sa pripojilo k tretiemu ročníku celoslovenskej tryzny pod spoločným názvom Nezabudnutí susediaMesto Sereď sa pripojilo k tretiemu ročníku celoslovenskej tryzny pod spoločným názvom Nezabudnutí susediaMesto Sereď sa pripojilo k tretiemu ročníku celoslovenskej tryzny pod spoločným názvom Nezabudnutí susediaMesto Sereď sa pripojilo k tretiemu ročníku celoslovenskej tryzny pod spoločným názvom Nezabudnutí susediaMesto Sereď sa pripojilo k tretiemu ročníku celoslovenskej tryzny pod spoločným názvom Nezabudnutí susedia