Leto plné zážitkov

Leto plné zážitkov

Občania a občianske združenia     Janka Hrdlovičová    
OZ pri Detskom domove v Seredi bola vo februári 2023 schválená primátorom mesta Sereď dotáciu vo výške 4 050 eur na úhradu nákladov spojených so zabezpečením rekreačných a športových aktivít pre deti z Centra pre deti a rodiny Sereď. Vďaka tomu deti strávili nezabudnuteľné chvíle na rekreácii pri mori v Chorvátsku. Pre naše deti to bol zážitok, ktorý sa im už nemusí zopakovať.
 
Ďakujeme mestu Sereď za poskytnutie dotácie a tým spríjemnenie prázdnin deťom CDR Sereď.
 
foto: autor
Leto plné zážitkovLeto plné zážitkovLeto plné zážitkovLeto plné zážitkovLeto plné zážitkovLeto plné zážitkov