Vyjadrenie k článku Ľubomíra Veselického zo dňa 28. 8. 2023

Občania a občianske združenia     o.z. KC PRIESTOR    
Dňa 28. augusta bol na portáli seredskenovinky.sk zverejnený článok autora Ľubomíra
Veselického s názvom Všetko čo je dobré, môže byť aj lepšie na odkaze:
https://www.seredskenovinky.sk/clanok/2023-08-28-vsetko-co-je-dobre-moze-byt-aj-lepsie
(ďalej len ako “článok”).

Tento článok obsahuje viaceré nepravdivé a zavádzajúce tvrdenia, ktoré sú spôsobilé
poškodiť dobré meno a dobrú povesť občianskeho združenia KC PRIESTOR so sídlom
Dionýza Štúra 759/35, Sereď, 92601, IČO: 48484873. Z tohto dôvodu v súlade so zákonom
č. 265/2022 Z.z. o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o publikáciách“) uverejňujeme nasledujúce
vyjadrenie.

Zavádzajúce tvrdenie: KC Priestor to je poslankyňa MsZ pani Miroslava Sabová Dudášová.
Vyjadrenie: KC PRIESTOR nerovná sa Miroslava Sabová Dudášová. Ide o demokratické
združenie, ktoré koná na základe svojich stanov, zverejnených na svojom webovom sídle. K
aktuálnemu dátumu má 7 členov. Miroslava Sabová Dudášová je predsedníčkou združenia,
pričom za vykonávanie funkcie nepoberá žiadny plat, svoju funkciu vykonáva bez nároku na
honorár. Podpredsedníčkou združenia je Zuzana Šutová, ďalšími členmi sú Peter Sabo,
Viktoriia Parokonna, Mária Palacková, Ema Mančíková, Eva Mančíková, Daša Majková. O
ďalších členoch rozhodne valné zhromaždenie na svojom stretnutí.

Zavádzajúce tvrdenie: Je možné, že akcia nebola stratová. Aj keď u tohto druhu podujatí
zisk podľa môjho názoru nie je podstatný. Alebo ako pre koho?
Vyjadrenie: Podujatie Vata fest malo celkové náklady 25-tisíc eur. Dotácia mesta Sereď
predstavovala 1700 eur plus prenájom prenosných toaliet, oplotenia potrebného pre
bezpečnosť podujatia a rozvádzačov a osobné náklady zamestnanca mesta, ktorého
agenda je práca s občianskymi združeniami a s mládežou. Mesto Sereď zároveň získalo
585 eur do rozpočtu, a to vďaka nájmu, ktorý museli uhradiť všetci predajcovia na podujatí
Vata fest.
Podujatie nebolo ziskové, práve naopak. Občianske združenie a jeho členovia museli
vynaložiť nemalé finančné prostriedky z vlastných peňaženiek, aby všetky náklady uhradili.
Nakoľko je pre organizátorov táto finančná strata nepredstaviteľná aj do ďalších rokov, stále
beží kampaň na získanie finančných príspevkov a podporu festivalu na
https://www.donio.sk/vata-fest-2023.

Zavádzajúce tvrdenie: Tí, čo tam boli, musia informáciu o viac ako tisícke návštevníkov
vnímať s rozpakmi celkom oprávnene.
Vyjadrenie: Autor článku zrejme nebol na podujatí, alebo v organizačnom tíme, aby videl,
koľko náramkov pri vstupe organizátori vydali.

Nepravdivé tvrdenie: Aj keď je zas pravdou, že stovka lístkov kúpená obchodnou
spoločnosťou AMAZON ešte neznamená, že zamestnanci, ktorí tie vstupenky dostali, VATA
FEST 2023 aj navštívili.
Vyjadrenie: Autor článku hrubo prekračuje hranicu vymýšľania si a ohovárania. Spoločnosť
Amazon žiadne vstupenky nezakúpila.

Zavádzajúce tvrdenie: Vstupné pre dospelých (pozn. podujatie organizované v minulosti
mestom Sereď) bolo symbolické jedno euro a deti do 15 rokov mali vstup voľný.
Vyjadrenie: Organizátorom podujatia Vata fest je občianske združenie KC PRIESTOR, nie
mesto Sereď. Ak je organizátorom podujatia samospráva, ktorá má z daní a vo vlastnom
rozpočte položku kultúrne podujatie a vyhradí si na neho 20-tisíc eur, je pochopiteľné, že si
nepýta vstupné. Najmä ak ide o oslavy výročia mesta ako to bolo v prípade, ktorý uvádza
autor článku.

Vata fest je kultúrne podujatie organizované nezávislým občianskym združením, ktoré
financie na svoje projekty žiada od rôznych donorov, verejných aj súkromných. Medzi
donorov patrí aj verejnosť, ktorá môže svoje dary zasielať na účet združenia, alebo prísť na
podujatie a zaplatiť vstupné. Autorovi článku odporúčame ísť na kultúrne podujatia (a nie
predajné, akými je agrokomplex), aby zistil, akú hodnotu kultúra má.
Ale koniec koncov, za čias, kedy bol autor článku viceprimátorom mesta Sereď, kultúra
upadla do takého stavu, že vznikol Vata fest - ako odpoveď na zabudnutú kultúru bytia, ktorú
sa vtedajšie vedenie mesta rozhodlo vyškrtnúť zo života Seredčanov a Seredčaniek.