Prezidentka SR pripla stuhy na bojovú zástavu Ženijnému pluku Sereď a ďalším deviatim vojenským útvarom

Prezidentka SR pripla stuhy na bojovú zástavu Ženijnému pluku Sereď a ďalším deviatim vojenským útvarom

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
 
Prezidentka Slovenskej republiky a hlavná veliteľka Ozbrojených síl Slovenskej republiky Zuzana Čaputová vo štvrtok 7. septembra 2023 počas slávnostného nástupu na prednom nádvorí Prezidentského paláca pripla stuhy na bojové zástavy desiatim vojenským útvarom Tento akt bol významný okamih pre slovenské ozbrojené sily a ich jednotky. Stuhami bordovej a bielej farby dekorovala zástavy útvarov: 81. krídlo Sliač, 51. krídlo Prešov, 46. krídlo Kuchyňa, 2. brigáda vzdušných síl Zvolen, 11. brigáda vzdušných síl Nitra, 45. opravárenský prápor Martin, 21. samohybný delostrelecký oddiel Michalovce, 103. prápor radiačnej, chemickej a biologickej ochrany Rožňava, 21. mechanizovaný prápor Trebišov a 91. ženijný pluk Sereď.
 
Dekorácia bojových zástav sa konala za prítomnosti štátneho tajomníka Ministerstva obrany SR Mariana Majera, náčelníka generálneho štábu Daniela Zmeka a príslušníkov Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky.  Prezidentka Čaputová k podujatiu uviedla: "Biele a bordové stuhy na bojových zástavách sú najcennejším vojenským symbolom a sú výrazom vďaky a uznania za svedomitosť, oddanosť a hrdinstvo, s akými si vojaci a vojačky plnia úlohy spojené so zaisťovaním bezpečnosti našej vlasti."  Ďalej v mene Slovenskej republiky vyjadrila vojakom úprimnú vďaku za ich službu, a zaželala im, nech sú obklopení oporou svojich spolubojovníkov, ale rovnako aj podporou širokej verejnosti a jej predstaviteľov.
 
Každý z uvedených desiatich útvarov má svoju vlastnú históriu a poslanie, no všetci zdieľajú spoločný cieľ ochrany a bezpečnosti Slovenska. Vojenská (bojová) zástava predstavuje jeden z prvých a zároveň jeden z hlavných symbolov Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Je to symbol morálnej cti a vojenskej statočnosti v boji za víťazstvo nad nepriateľom, za svoju vlasť. Bojové zástavy vojenským zväzkom a vojenským útvarom zapožičiava prezident Slovenskej republiky. Stuhy sa na bojové zástavy pripevňujú po zmene názvu vojenského útvaru a pri zmene čestného alebo historického názvu.
 
V zmysle rozkazu prezidentky Slovenskej republiky  č. 5 z roku 2023, ktorým sa mení rozkaz prezidenta Slovenskej republiky č. 11 z roku 2017 o zapožičaní bojovej zástavy vojenskému útvaru v Seredi, došlo k zmene názvu a to zo Ženijný prápor Sereď na 91. ženijný pluk Sereď. Bojová zástava útvaru bola dekorovaná bordovou stuhou.  (pozn. o zmene práporu na pluk sme písali tu: článok )
 
Rozkaz prezidentky: https://www.prezident.sk/upload-files/80616.pdf
 
Generál Zmeko uviedol: „Príslušnosť k útvaru predstavovala a stále predstavuje bojová zástava, ktorá tu má od nepamäti svoje čestné miesto. Tieto ocenenia vyjadrujú spätosť vašich vojenských útvarov s osobnosťami z histórie, ktorých hrdinské činy a odkazy do budúcnosti vo Vás umocňujú ďalšie rozvíjanie vojenských tradícií, na ktoré môžete byť právom hrdí. Som presvedčený, že uvedená skutočnosť bude ešte vo väčšej miere prispievať k plneniu stanovených úloh postavených pred Vás so cťou v súlade s platnými zákonmi a nariadeniami, upevní postavenie v očiach verejnosti a napomôže k posilneniu vašej hrdosti na útvar a mesto, ktorého ste súčasťou ." (zdroj OS SR)
 
 
Prezidentka SR pripla stuhy na bojovú zástavu Ženujnému pluku Sereď a ďalším deviatim vojenským útvarom desiatim útvaromPrezidentka SR pripla stuhy na bojovú zástavu Ženujnému pluku Sereď a ďalším deviatim vojenským útvarom desiatim útvarom