Stavebný ruch na Garbiarskej ulici sa začína: štartuje obnova vnútrobloku

Rozvoj a výstavba     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MsÚ Sereď    
V najbližších týždňoch a mesiacoch sa obyvatelia Garbiarskej ulice v Seredi musia vyzbrojiť poriadnou dávkou trpezlivosti. Radnica tu totiž začína obnovu svojho zastaralého sídliska, na ktorú získala štedré prostriedky z eurofondov. Obyvatelia sídliska budú v priamom prenose sledovať bagre, zbíjačky, frézy a robotníkov, ktorí Garbiarsku premenia na moderný kút mesta už do konca roka 2023.  
 
Úspešný projekt o hodnote takmer 700-tisíc eur prinesie pre pohodlie obyvateľov nové chodníky zo zámkovej dlažby, nové ihrisko, nové verejné osvetlenie, výsadbu mladej zelene a celkovo vyššiu atraktivitu tejto lokality pre život. „S prácami začnú vysúťažené spoločnosti už v pondelok 11. septembra. Plocha vnútrobloku sa stane staveniskom. Práce sú naplánované v etapách, rovnako aj plocha celého sídliska bude obnovovaná postupne po častiach tak, aby sme obyvateľov okolitých bytových domov vystavovali stresovým vnemom v čo najnižšej miere,“ vysvetlil Marián Šišo, poverený vedením oddelenia realizácie projektov, rozvoja mesta a verejného obstarávania.
 
Podľa druhu prác, ktoré budú stavebné firmy práve realizovať, bude mesto regulovať plochy staveniska. „Peší musia rátať s tým, že niekedy bude opáskovaný celý priestor vnútrobloku. Ak to bude možné a bezpečné, tak pre pohyb peších isté plochy zasa uvoľníme,“ doplnil Šišo.
Ako prvé sa začnú práce na pôvodnom hlinenom násype, bude sa realizovať rekonštrukcia verejného osvetlenia a odfrézujú sa chodníky. Následne začne priestranstvo v etapách naberať nové kontúry.
 
Mesto Sereď týmto prosí užívateľov verejného priestoru o rešpektovanie pokynov, ktoré budú na stavenisku a obyvateľov okolitých bytových domov prosí o trpezlivosť a pochopenie. Tí  budú počas pracovných dní musieť strpieť zvýšenú hlučnosť a prašnosť spojenú so stavebnou činnosťou. Predpokladané ukončenia prác je do konca roka 2023.
 
O pár dní začne mesto realizovať aj projekt regenerácie vnútrobloku na ulici D. Štúra II., o ktorom bude mestský úrad samostatne informovať.