Skúška sirén bude v piatok 8. septembra

Mestský úrad     Referát dopravy a krízového riadenia mesta Sereď    
Dňa 8.9.2023 o 12:00 hod. bude v meste Sereď vykonané akustické preskúšanie sirén hlasitou skúškou dvojminútovým stálym tónom.
 
Cieľom je preveriť ich technický stav a funkčnosť, z čoho pre obyvateľstvo nevyplývajú žiadne úlohy a povinnosti.