TTSK: Vo Veľkom Mederi postavila župa úplne nový internát

TTSK: Vo Veľkom Mederi postavila župa úplne nový internát

Rozvoj a výstavba     TTSK, odbor komunikácie    
Trnavský samosprávny kraj vybudoval nový internát pri Obchodnej akadémii vo Veľkom Mederi, ktorý slávnostne otvoril v pondelok 4. septembra 2023. Cena stavebných prác je viac ako 955-tisíc eur, pričom boli financované z rozpočtu župy. Internát bol zaradený do siete škôl a školských zariadení od 1. septembra 2023, kedy svoje brány otvoril aj prvým ubytovaným študentom.
 
„Úspešne sme zrealizovali projekt výstavby nového internátu pri našej Obchodnej akadémii vo Veľkom Mederi. Pôvodné ubytovacie zariadenie, ktoré bolo v zlom technickom stave sme zbúrali a na jeho mieste postavili úplne nový, moderný dvojposchodový internát. Študentom sme tak poskytli plnohodnotné priestory pre štúdium a ich každodenný život, zároveň zamestnancom školy zvyšujeme úroveň pracovného zázemia. Celkové investičné náklady župy na stavbu, vrátane projektovej dokumentácie a inžinierskej činnosti boli viac ako jeden milión eur,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič s tým, že škola ponúka štúdium obchodnej akadémie s vyučovacím jazykom slovenským aj maďarským, tiež vzdelávanie v odbore obchodné a informačné služby v maďarskom jazyku.
 
V prvej časti realizácie projektu bol starý dvojpodlažný objekt školského internátu vrátane prípojok inžinierskych sietí zbúraný. Následne na mieste začala výstavba nového školského internátu s kapacitou 30 lôžok, priestormi pre pedagogický personál a technickým zázemím.
 
V priestoroch novej budovy vznikli ubytovacie bunky. Typická ubytovacia bunka je navrhnutá ako samostatný obytný priestor s dvomi dvojlôžkovými izbami. Vo vstupnej časti je úložný a odkladací priestor, z ktorého je prístupná kúpeľňa so sprchou a samostatná toaleta. Vybudované boli tiež samostatné izby s dvomi posteľami pre študentov, ako aj služobné izby s jedným lôžkom a sociálnym zariadením pre pedagogický dozor. Okrem toho sa v internáte nachádza hala s vrátnicou, sklad, kuchynky, dve študovne a technická miestnosť.
 
„Trnavská župa nám pomohla vytvoriť lepšie podmienky pre našich študentov aj kolegov. Verím, že sa v ňom budú cítiť príjemne a zároveň som rada, že aj týmto spôsobom sa ešte viac pozdvihla úroveň našej školy,“ dodala Alžbeta Horváthová, riaditeľka Obchodnej akadémie vo Veľkom Mederi.
 
Na výstavbu internátu bola použitá tradičná murovaná technológia so železobetónovými stropmi a schodiskami. Objekt je zateplený a zastrešený plochou spádovou strechou. Internát je podlahovo vykurovaný, pričom zdrojom tepla je tepelné čerpadlo. Na streche objektu je osadených desať solárnych panelov, ktoré budú primárne zabezpečovať ohrev vody.
 
Celkové investičné náklady župy na stavbu vrátane projektovej dokumentácie a inžinierskej činnosti boli viac ako jeden milión eur. Projektantom stavby bol Ing. arch. Peter Odnoga. Zhotoviteľom bola firma EUROPROJEKTDS – PLUS, s.r.o., Dunajská Streda, ktorá vzišla z verejného obstarávania.
 
 
Zdroj: TTSK, komunikačný odbor, foto: autor
TTSK: Vo Veľkom Mederi postavila župa úplne nový internátTTSK: Vo Veľkom Mederi postavila župa úplne nový internátTTSK: Vo Veľkom Mederi postavila župa úplne nový internátTTSK: Vo Veľkom Mederi postavila župa úplne nový internátTTSK: Vo Veľkom Mederi postavila župa úplne nový internátTTSK: Vo Veľkom Mederi postavila župa úplne nový internátTTSK: Vo Veľkom Mederi postavila župa úplne nový internátTTSK: Vo Veľkom Mederi postavila župa úplne nový internát