Seredské novinky č. 5 ponúkli hodnotu, ale aj informačnú vatu

Občania a občianske združenia     Ľubomír Veselický    
Predpokladám, že každý čitateľ hľadá v miestnych novinách  niečo zaujímavé, poučné, a možno aj informácie, ktoré ho vedú k zamysleniu sa nad obsahom. V novinách sú teda články, ktoré zaujmú, ale aj  také, ktoré napriek svojej rozsiahlosti, nepovedia nič nové.
 
Za najkvalitnejšie v tomto čísle novín považujem článok Najväčším problémom letných škôlok je prihlasovanie detí „len pre istotu“   od Ivety Tóthovej a   SEREĎ V MINULOM ČASE: príbehy vystavovateľov, na ktorom sa podieľali  páni Dušan Irsák , Rastislav Petrovič, Dušan Slahučka, , Richard Hričovský, Patrik Eckert, Miroslav Petruška a  Ján Kohút .
 
Ten prvý dýcha majstrovstvom rodeného novinárskeho talentu, ten druhý dokladuje úprimný záujem o históriu Serede.
Za omieľanie dávno povedaného považujem článok s názvom  Areál chátrajúceho Milexu. Na webovej stránke mesta  bol totiž  už 29. júna 2023  uverejnený článok Primátor rokuje so zahraničným majiteľom Milexu, v hre je uzatvorenie a kontrola zdevastovaného areálu. V ňom tieto slová primátora: „Myslím, že rodina spoluvlastniaca pozemky si úprimne a so záujmom vypočula argumenty, ktoré doposiaľ ani nepoznala. Súhlasili s uzatvorením a monitoringom celého areálu Milex. Podstatné je, že sa niečo začalo diať,“  Posledná veta článku z 29. júna znie: „V prípade ďalšej nečinnosti vyrubí mesto majiteľom chátrajúcich objektov desaťnásobne vysokú daň, na čo už má aj oporu v zákone.“
 
A posledná veta z článku Areál chátrajúceho  Milexu v piatom čísle SN ? Citujem: „V prípade ďalšej nečinnosti vyrubí mesto majiteľom chátrajúcich objektov desaťnásobne vysokú daň, na čo už má aj oporu v zákone.“   Čo nového sme sa dozvedeli? Iba ak to, že sa zatiaľ nič nové nedeje.
 
Osemsmerovka niekoho môže zaujímať, no v prípade miestneho periodika považujem jej uverejnenie za mrhanie plochou, ktorá mohla byť využitá zmysluplnejšie.
Napríklad uverejnením článku Pozor na podvodníkov! Za nelegálne spílený strom si chceli nechať zaplatiť   z 18.8.2023.  Vystríhať najmä starších občanov pred podvodníkmi je potrebné a aktuálne vždy.  Lebo nie všetci majú internet a ešte stále sú pre nich zdrojom informácií práve tlačené noviny.
 
Desiatu a jedenástu stranu SN č. 5 doslova zožral článok Prenájom polikliniky: ako mesto ďalej zabezpečí starostlivosť o zdravie Seredčanov a ľudí z regiónu v priestoroch našej polikliniky?
 
Citujem z neho vyjadrenie primátora: „Mojim cieľom bolo zabezpečiť kontinuitu v zdravotníckej starostlivosti pre obyvateľov Serede a okolia. Toto sa vďaka spolupráci mesta, mestského zastupiteľstva, ako aj práci členov dočasnej komisie podarilo.“ 
Podarilo? Ani náhodou!  Primátorove slová sú iba pokusom o premaľovanie toho, čo sa v skutočnosti stalo, naružovo. Pretože zastupiteľstvom zvolená komisia (9. 2. 2023) žiadny návrh riešenia poskytovania zdravotnej starostlivosti v budove mestskej polikliniky nevypracovala. To bolo jej úlohou. Preto poslancom neostalo nič iné, iba nájomnú zmluvu spoločnosti ProCare Sereď predĺžiť. Problémy  v poskytovaní  zdravotnej starostlivosti, tak ako boli v článku zopakované,  sú každému notoricky známe. Žiaľ nie je v ňom ani len náznak požiadaviek, ktoré  mesto do svojich podmienok  pri vyhlásení VOS na nájomníka polikliniky dá. Takže vata.
 
Namiesto mnohých slov o prenájme polikliniky  mohol byť uverejnený skôr článok Zabojujme spolu o športovo-oddychový areál K PARK. Každý hlas zvýši šancu na výhru  zo  16.8.2023 . Najmä ak hlasovanie trvá do 20. septembra 2023.
Hlasovaním  sme v roku 2016 získali od spoločnosti LIDL ŽIHADIELKO  v hodnote 87 000 €.  Teraz sme mohli zvýšiť naše šance uverejnením informácie o možnosti hlasovania za tento projekt v našich novinách. Do 5. čísla SN to žiaľ nedostalo. Škoda.